Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
61 855 22 78
Telefon
61 855 22 78
Adres rejestrowy
Ulica
Garbary 97 lok. 8
Kod pocztowy
61-757
Miejscowość
Poznań
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
III piętro w starej kamienicy.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000146124
REGON
63961222800000
NIP
778-13-58-673
Rok powstania
1984
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Ludzie
Liczba członków
25
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Misją Komitetu jest ochrona praw dziecka w myśl przepisów prawa, w tym Konstytucji RP, "Konwencji o Prawach Dziecka" przyjętej przez Zgromadzenie ogólne ONZ w listopadzie 1989 roku, a obowiązującej w Polsce od dnia 7 lipca 1991 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 526 z 1991r.).
Głównym celem TKOPD jest pomoc dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie. Oferta TKOPD adresowana jest do dzieci i młodzieży - ofiar przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedbań i niewłaściwej opieki oraz pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym.
Stowarzyszenie prowadzi poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz prawne dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin i opiekunów.
TKOPD prowadzi warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia specjalistyczne dla dorosłych z zakresu profilaktyki nadużyć seksualnych wobec dzieci.

Prowadzone działania:

 • wielozakresowa pomoc rodzinie z problemem przemocy, nastawiona na pełnienie przez nią podstawowych funkcji opiekuńczych i wychowawczych;
 • zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi; zapewnienie pomocy wychowawczej i terapeutycznej młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi;
 • interwencja, diagnoza i terapia w przypadku przemocy wobec dzieci;
 • ochrona dzieci przed wszystkimi formami wykorzystania seksualnego, w tym pedofilią, wzmocnienie opieki nad dziećmi - ofiarami przemocy;
 • podnoszenie społecznej świadomości co do rozmiarów, form i skutków przemocy wobec dzieci oraz co do prawnych możliwości i zobowiązań każdego obywatela w zakresie ochrony dzieci przed przemocą, zaniedbaniem i demoralizacją;
 • upowszechnianie programów szkoleniowych oraz poradnictwa psychologicznego
 • diagnoza sytuacji rodzinnej dziecka i interwencja;
 • terapia rodzin i terapie indywidualne dzieci - ofiar przemocy w rodzinie;
 • bezpłatna pomoc prawna;
 • zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży,
 • wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży - ofiar przemocy emocjonalnej.
  Adresaci: dzieci i młodzież z Poznania i województwa wielkopolskiego.
  Liczba osób objętych pomocą: ok. 3000 osób rocznie.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa dziecka

Zarząd

Izabela Bureń, członek zarządu
Jolanta Graczyk-Ogdem, przewodnicząca
Małgorzata Miecznikowska, członek zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej