Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodek Regionalny w Poznaniu

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodek Regionalny w Poznaniu
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
61 853 34 33
Telefon
61 855 33 07
Adres rejestrowy
Ulica
Rolna 19 lok. 3
Kod pocztowy
61-491
Miejscowość
Poznań
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
II piętro.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa fundacji nie posiadająca osobowości prawnej
REGON
00200603000263
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji jest krzewienie idei samorządności obywatelskiej, jako podstawowej formy demokracji, poprzez:
1) prowadzenie badań i studiów nad formami i problemami samorządności terytorialnej,
2) upowszechnianie wiedzy dotyczącej samorządu terytorialnego i form jego działania,
3) wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych,
4) wspieranie wzajemnej współpracy samorządów terytorialnych we wszystkich dostępnych formach,
5) zbieranie i opracowywanie informacji o lokalnych inicjatywach samorządowych i obywatelskich,
6) działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

Prowadzone działania:
W bieżącej działalności Ośrodek Regionalny FRDL w Poznaniu realizuje statutowe cele Fundacji, którymi są przede wszystkim upowszechnianie idei samorządności obywatelskiej i wspieranie samorządu terytorialnego. Cele te realizowane są poprzez organizację szkoleń, kursów i konferencji dla potrzeb samorządu, organizacji pozarządowych, mediów lokalnych oraz małego i średniego biznesu.

Ośrodek Regionalny FRDL w Poznaniu, dążąc do zwiększenia udziału społeczności w życiu publicznym, realizuje projekty służące wyłanianiu i wspieraniu lokalnych liderów, współdziałaniu mieszkańców gmin z samorządem, organizowaniu różnego rodzaju debat i dyskusji na tematy ważne dla mieszkańców lokalnych społeczności.

Szczegółówe informacje na naszej stronie internetowej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Paweł Mordal, Dyrektor Ośrodka Regionalnego FRDL w Poznaniu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej