Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Rejonowy

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Rejonowy
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
24 364 76 05
Adres rejestrowy
Ulica
Misjonarska 22
Kod pocztowy
09-402
Miejscowość
Płock
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Płock
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej
REGON
00702376000125
Rok powstania
1992
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
753
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Dobrowlone i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swoich życiowych problemów (starszym, niepełnosprawnym, chorym samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom wielodzietnym, pozbawionym środków do życia, ofiarom przemocy w rodzinie, bezdomnym, itp.). Wspieranie działań na rzecz osób potrzebujących pomocy.

Prowadzone działania
Prowadzenie dożywiania, całodziennych i popołudniowych klubów seniora, stołówek i jadalni. Organizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób starszych i samotnych oraz form wypoczynku dla podopiecznych. Udzielanie różnego rodzaju pomocy, głównie rzeczowej i finansowej. Prowadzenie poradnictwa prawnego, wsparcia psychologicznego oraz działalności interwencyjnej. Pomoc postpenitencjarna oraz pomoc bezdomnym (noclegownie, schroniska). Tworzenie ośrodków pomocy, jak np. Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Noclegownia dla Kobiet, Dom Samotnej Matki. Prowadzenie telefonu zaufania dla ofiar przemocy. Wspieranie działań sektora pozarządowego poprzez uczestnictwo w Forum Inicjatyw Pozarządowych, powołanie (wspólnie ze Stowarzyszeniem "BORIS" z Warszawy) Lokalnego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych (LOWIS) przy PKPS.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej