Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy w Płocku

Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy w Płocku
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
24 364 76 11
Telefon
24 364 76 12
Telefon
24 364 76 13
Adres rejestrowy
Ulica
Misjonarska 22
Kod pocztowy
09-402
Miejscowość
Płock
Województwo
mazowieckie
Powiat
Płock
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej
REGON
00702373100305
NIP
774-10-16-506
Rok powstania
1991
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszystkich okolicznościach i każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, zwłaszcza z powodu narodowości, rasy, płci, religii lub poglądów politycznych.

Prowadzone działania
Utworzenie i prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin patologicznych. Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci oraz obozów szkoleniowych dla ratowników PCK. Organizowanie konkursów i olimpiad propagujących postawy prozdowotne. Szkolenie młodzieży i dorosłych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Organizowanie i propagowanie honorowego krwiodawstwa. Prowadzenie usług opiekuńczo - pielęgniarskich w domach osób starych i chorych. Udzielanie doraźnej pomocy rzeczowej i finansowej najuboższym. Dofinansowywanie dożywiania dzieci. Upowszechnianie zasad i idei Czerwonego Krzyża oraz Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
krwiodawstwo
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej