Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
24 364 98 81
Telefon
691 674 310
Telefon
24 364 98 85
Adres rejestrowy
Ulica
Kościuszki 5
Kod pocztowy
09-402
Miejscowość
Płock
Województwo
mazowieckie
Powiat
Płock
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000069061
REGON
61022877400000
NIP
774-23-75-622
Rok powstania
1993
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
70
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Działalność charytatywna i opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci, młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, pomoc osobom dorosłym pozostającym w biedzie i nie radzącym sobie z problemami życia codziennego, opieka nad osobami starszymi, samotnymi i wymagającymi szczególnej troski, pomoc osobom bezdomnym, spotkania integracyjne, szkolenie wolontariatu, działalność na polu rynku pracy we współpracy z Urzędem Pracy, organizowanie paczek świątecznych, wycieczek dla podopiecznych, różnych form działalności kulturalno-oświatowej,
integracja społeczna i zawodowa dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz pomoc ich rodzinom.

Prowadzone działania

  • Działalność charytatywna łącznie z dożywianiem dzieci, młodzieży i osób dorosłych,bezrobotnych,także bezdomnych,osób starszych,samotnych specjalnej troski
  • działalność opiekuńczo-wychowawcza i kulturalno-oświatowa dla podopiecznych,
  • pośrednictwo pracy, szkolenie wolontariatu, prowadzenie staży, włączanie się w programy Urzędu Pracy,
  • prowadzenie integracyjnej działalności międzypokoleniowej
  • integracja społeczna i zawodowa osób bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ostatnią inicjatywą Stowarzyszenia jest utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Płocku (status nadany przez wojewodę mazowieckiego w 2008 r). Centrum działa od momentu jego powołania do chwili obecnej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
schronienie, nocleg
porządek, bezpieczeństwo publiczne
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej