Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
77 454 48 29
Telefon
77 453 68 25
Telefon
77 454 48 29
Adres rejestrowy
Ulica
Krakowska 51
Kod pocztowy
45-018
Miejscowość
Opole
Województwo
opolskie
Powiat
Opole
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa fundacji nie posiadająca osobowości prawnej
REGON
00200603000059
Rok powstania
1991
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Misją Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej jest prowadzenie działalności edukacyjnej i doradczej na rzecz samorządów lokalnych oraz środowisk opiniotwórczych w celu umacniania demokracji lokalnej i budowy społeczeństwa obywatelskiego. Misję realizujemy poprzez:

  • upowszechnianie wiedzy o samorządzie terytorialnym i demokracji lokalnej
  • ustawiczne szkolenie i dokształcanie pracowników samorządowych wszystkich szczebli
  • wspieranie inicjatyw lokalnych, rozwoju lokalnego, społeczeństwa obywatelskiego.

Obecnie prowadzone działania:
1) Ustawiczne kształcenie kadr samorządu terytorialnego poprzez: szkolenia, seminaria, warsztaty (łącznie w roku 130-150 szkoleń obejmujących 150-200 dni kursowych). Oferta szkoleniowa adresowana jest do kadry kierowniczej samorządów, radnych i większości grup zawodowych pracowników gmin, starostw oraz ich jednostek organizacyjnych, służy głównie aktualizacji wiedzy i doskonaleniu organizacji pracy, podnoszeniu kwalifikacji i wzbogacaniu umiejętności zawodowych, niezbędnych do wykonywania zadań organów przedstawicielskich i administracji samorządowej. Tematyka działalności szkoleniowej to: finanse i podatki, prawo, ekologia, oświata, pomoc społeczna, gospodarka przestrzenna, integracja europejska.
2) Działalność na rzecz profilaktyki alkoholowej i zapobieganiu uzależnieniom wśród młodzieży:

  • program dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. To cykliczne szkolenia poświęcone profilaktyce alkoholowej.
  • program RAZEM - poświęcony profilaktyce uzależnień wśród młodzieży. Celem programu jest zintegrowanie szkolnej społeczności oraz stworzenie systemu wsparcia dla młodzieży, który promowałby działania związane ze zdrowym stylem życia poprzez zaangażowanie samej młodzieży.
    3) Działalność na rzecz rozwoju świadomości ekologicznej:
  • Program Ekologicznego Stylu Życia - EKOZESPOŁY. W 2000 r. działają 54 ekozespoły (w składzie 6 - 8 osób), w których uczestniczy ok. 400 osób. Program EKOZESPOŁÓW (przygotowany przez GAP) realizowany jest przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej od 1997 r. Program ma na celu promowanie ekologicznego stylu życia. Celem Programu jest zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa i przekazanie uporządkowanej wiedzy pozwalającej zrozumieć zachodzące w naszym otoczeniu procesy i zjawiska oraz poznać możliwości minimalizowania niekorzystnych zmian powodowanych w przyrodzie przez człowieka. Program ten poza walorami edukacyjnymi angażuje mieszkańców do efektywnego i oszczędnego korzystania z zasobów naturalnych w gospodarstwach domowych, tj. wody, energii elektrycznej, gazu oraz mniejszego wytwarzania odpadów, racjonalnego i proekologicznego dokonywania zakupów, zmniejszenia ilości przejechanych kilometrów.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
22.01.2014
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej zachęca wszystkie chętne organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, jak również wszystkie osoby, którym bliska jest idea wolontariatu w województwie opolskim do współtworzenia portalu www.wiemy-pomagamy.pl.
Publicystyka
07.07.2014
Za nami kolejna odsłona akcji „Miejska Dżungla”. 6 lipca trzydziestu uczestników wzięło udział w plenerze fotograficznym pn. „Razem możemy pokazać więcej” z elementami gry miejskiej wokół tematyki wolontariatu po Opolu.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
pomoc w samozatrudnieniu
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej