Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
77 441 02 60
Telefon
77 456 53 10
Telefon
77 454 07 60
Adres rejestrowy
Ulica
Książąt Opolskich 19
Kod pocztowy
45-005
Miejscowość
Opole
Województwo
opolskie
Powiat
Opole
Adres kontaktowy
Ulica
Masłowskiego 1
Kod pocztowy
45-532
Miejscowość
Opole
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000016304
REGON
53091174800000
NIP
754-21-44-986
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją Diecezjalnej Fundacji Obrony Życia jest: profilaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne wsparcie człowieka w jego życiu osobistym, małżeńskim, rodzinnym i społecznym, ukierunkowane na osiąganie dojrzałego rozwoju w perspektywie chrześcijańskiej wizji człowieka.

Celem Fundacj jest działalność pożytku publicznego, a w szczególności:
1) ochrona poczętego życia,
2) duchowa i materialna pomoc samotnym matkom w okresie przed porodem i po urodzeniu dziecka,
3) zabezpieczenie losu dziecka porzuconego przez matkę,
4) zorganizowanie i prowadzenie Domu Matki i Dziecka, Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego i Diecezjalnej Poradni Rodzinnej,
5) oddziaływanie na opinię społeczną poprzez propagowanie metod świadomego macierzyństwa i ochrony zdrowia matki i dziecka,
6) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
7) działalność charytatywna.

Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną i realizuje swoje cele poprzez:
1) podejmowanie starań o pozyskanie obiektów i środków materialnych niezbędnych do realizacji zadań i celów Fundacji,
2) zorganizowanie i ustalenie porządku funkcjonowania Domu Matki i Dziecka, Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego i Diecezjalnej Poradni Rodzinnej
3) współpracę z organami władz administracji państwowej i samorządowej,
4) współpracę z innymi krajowymi i międzynarodowymi instytucjami o pokrewnych celach,
5) współpracę z instytucjami zajmującymi się adopcją i opieką nad porzuconym dzieckiem,
6) kontakt z rodziną samotnej matki w celu zaakceptowania decyzji urodzenia dziecka,
7) współpracę z ośrodkami masowego przekazu i placówkami opiniotwórczymi.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej