Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Nidzicy

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Nidzicy
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
89 625 21 53
Telefon
89 625 21 53
Adres rejestrowy
Ulica
Krzywa 9
Kod pocztowy
13-100
Miejscowość
Nidzica
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
nidzicki
Gmina
Nidzica
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Jest podjazd dla wózków oraz windy.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000062315
REGON
51036155900000
NIP
745-10-32-187
Rok powstania
1994
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2012
Ludzie
Liczba członków
320
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją Stowarzyszenia jest:

 • dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób z upośledzeniem umysłowym,
 • wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym oraz wspólne życie i przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.
  Celem jest działalność na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy obejmuje swoim oddziaływaniem cały powiat nidzicki i okoliczne sąsiadujące gminy otaczając specjalną troską około 200 osób niepełnosprawnych i ich rodziny.
Stałe placówki prowadzone przez Stowarzyszenie od 1993 r. to:

 • Ośrodek Wczesnej Interwencji (OWI) dla dzieci w wieku od 0 do 7 lat mający na celu: diagnozę medyczno-psychologiczną stanu dziecka na podstawie badań i obserwacji, zajęcia specjalistyczne z zakresu rehabilitacji, instruktaż dla rodziców w zakresie wykonywania odpowiednich ćwiczeń usprawniających.
 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym (OREW) w wieku od 3 do 25 lat zapewniający realizację obowiązku szkolnego dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie ze sprzężonymi kalectwami, kompleksową rehabilitację, wszechstronną terapię, specjalistyczną opiekę, całodzienne wyżywienie, transport do placówki i z powrotem do domu oraz systematyczne wspieranie rodzin, które uczestniczą w tworzeniu programu rehabilitacyjno-edukacyjnego-terapeutyczno-wychowawczego.
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 55 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i współistniejącymi schorzeniami i kalectwami realizujące zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika.
 • Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi i dla osób głębiej upośledzonych umysłowo.
 • Dom Rodzinny ( dom pomocy społecznej ) w Napiwodzie (8 km od Nidzicy) od 1996 r. dla 24 osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi kalectwami, które utraciły oparcie w rodzinie. Dom jest zorganizowany na zasadach rodziny, gdzie wszystkie czynności dnia codziennego wykonują wspólnie przy wsparciu asystenta-opiekuna lub terapeuty.
 • Świetlica Terapeutyczna z dożywianiem dla 30 dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, niepełnych, mało wydolnych wychowawczo, obciążonych wieloraką niepełnosprawnością członka rodziny.
 • Klub Rodzinny (czynny 2 razy w tygodniu) dla 20 osób niepełnosprawnych, członków ich rodzin, przyjaciół, terapeutów, zapewniający porady specjalistyczne, integrację rodzin, wymianę doświadczeń i działania samopomocowe.
 • Mieszkanie chronione i treningowe dla osób niepełnosprawnych, które doświadczają samodzielności, a wymagają systematycznego wsparcia i pomocy w codziennym życiu.
  Wszystkie placówki są odpowiedzią na potrzeby społeczne lokalnego środowiska. Problemy osób niepełnosprawnych ujmowane są kompleksowo, uwzględniając potrzeby całej rodziny dotkniętej trudną sytuacją życiową.
  Integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną i integracja rodzin w celu mobilizowania się do wymiany doświadczeń i działań samopomocowych, to naczelna zasada naszej działalności.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Waldemar Słupski, Skarbnik
Jadwiga Sieniawska, Sekretarz
Janusz Kwiatek, Wiceprzewodniczący Zarządu Koła
Ewa Katarzyna Gałka, Przewodnicząca Zarządu Koła
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej