Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jakie są źródła finansowania działań NGO? Dowiedz się 28.02 o 15.00 na #ngoplLIVE. Dołącz >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
89 646 49 29
Telefon
89 642 20 93
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
7.00 - 17.00, formy mieszkalne - całą dobę
Ulica
Grunwaldzka 19a
Kod pocztowy
14-100
Miejscowość
Ostróda
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
ostródzki
Gmina
Ostróda
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000007981
REGON
51040217500000
NIP
7411486410
Rok powstania
1992
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Ludzie
Liczba członków
172
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
dogoterapia w OREW

dogoterapia w OREW

Autor/źródło: psoni Koło w Ostródzie

mały aktor wielkiego TEATRU PRZEBUDZENI - spektakl "Mały Kiąże";

mały aktor wielkiego TEATRU PRZEBUDZENI - spektakl "Mały Kiąże";

Autor/źródło: psoni Koło w Ostródzie

Miniatura dogoterapia w OREW
Miniatura mały aktor wielkiego TEATRU PRZEBUDZENI - spektakl "Mały Kiąże";

Wspieraj godne życie osób z niepełnosprawnością intelektualną

Pomóż nam budować system wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, przekaż darowiznę

MISJĄ STOWARZYSZENIA JEST:

 • dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie;
 • wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach,  a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

CELEM STOWARZYSZENIA JEST:

·         działanie na rzecz wyrównania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. (Art. 4. Statutu).

WIZJA ŻYCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

·         od bierności do aktywnego życia w formach stosownych do wieku,

·         od uzależnienia od partnerstwa i samostanowienia,

·         od izolacji do życia w otwartym środowisku,

·         od poczucia osamotnienia i beznadziejności do samopomocy, wspierania rodzin w zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych, edukacyjnych, opiekuńczych i rozwojowych dziecka, a także potrzeb dorosłych osób niepełnosprawnych, które wymagają stałej opieki i ciągłego rozwoju, a także pomoc w opiece, gdy osoba (bez względu na wiek) tego wymaga.

ZADANIA STOWARZYSZENIA OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:

 1. Rzecznictwo interesów, z wykorzystaniem m.in. instrumentu praw człowieka,
 2. Inicjowanie rozwiązań prawnych, współpraca z organami władzy rządowej i samorządowej,
 3. Organizowanie i prowadzenie placówek, programów i projektów, które służą:
 • wczesnej pomocy dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym,
 • rehabilitacji, terapii i edukacji,
 • przygotowaniu do pracy, zatrudnienia, mieszkalnictwa – niezależnego życia,
 • realizacji zainteresowań kulturalnych i sportowych,
 • organizacja  czasu wolnego,

4. Udzielanie pomocy prawnej, terapeutycznej, życiowej oraz informacyjnej osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom.

5. Szkolenie rodziców i profesjonalistów, wolontariuszy,

6. Inna działalność i współpraca z mediami w celu zmiany postaw społecznych i budowania pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną.

FORMY POMOCY

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania w formie prowadzenia placówek i stałych programów wieloletnich oraz poprzez cykliczne i jednorazowe projekty krótkoterminowe.

1.       Niepubliczne Przedszkole Specjalne OREWIACZEK oferujące wychowanie i edukacje przedszkolną dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.

2.       Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno  -  Wychowawczy oferujący kompleksowy program wsparcia obejmujący:

 • wczesną interwencję i wczesne wspomaganie,

 • edukację, rewalidację,

 • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,

 • rehabilitację leczniczą dla dzieci i młodzieży w wieku 0 – 25 lat.

3.         Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną prowadzi treningi umiejętności osobistych i społecznych oraz  wspiera w dążeniu do poszerzania autonomii i niezależności.

4.       Warsztat Terapii Zawodowej oferujący kompleksowy program rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie od 18 roku życia:

5.       Zakład Aktywności Zawodowej realizujący przygotowanie osób z niepełnosprawnościami do pracy na otwartym rynku poprzez działalność usługowo – wytwórczą: gastronomiczną (Bar „Semafor”) , produkcja podpałki ekologicznej K-Lumet, usługi niszczenia dokumentów, sprzątania i pielęgnacji terenów zielonych.

6.       Centrum Doradztwa i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną DZWONI oferuje wsparcia w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego.

7.       Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny oferujący kompleksowy program rehabilitacyjny dla dzieci, młodzieży i dorosłych nieobjętych innymi formami pomocy w Stowarzyszeniu.

8.       Teatr „Przebudzeni” – (terapia i aktywizacja  przez sztukę) wystawiający spektakle w konwencji teatru ruchu i muzyki z głębokim przesłaniem społecznym.

9.       Mieszkanie Treningowe realizujące program przygotowania dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie do niezależnego życia w środowisku społecznym oraz                   w  warunkach  mieszkania chronionego i mieszkalnictwa wspomaganego.

10.   Program opieki czasowej i interwencyjnej oferujący opiekę zastępczą w trudnych życiowych sytuacjach rodzinnych oraz wytchnieniową.

11.   Regionalna Organizacja Self-Adwokatów, w ramach której osoby niepełnosprawne intelektualnie uczą się samodzielnego reprezentowania siebie w swoich własnych sprawach oraz uczestnictwa obywatelskiego w stowarzyszeniu i  w życiu społeczności lokalnej.

PLANY

  1. Kontynuacja budowy systemu wsparcia w środowisku poprzez utworzenie różnych form usług społecznych, w tym   mieszkalnictwa treningowego, wspomaganego mieszkaniowych wspólnot wspomaganych, centrum opiekuńczo - mieszkalnego,  asystentury, opieki czasowej (wytchnieniowej) i kryzysowej.

2. Propagowanie idei włączania osób z niepełnosprawnością intelektualną w nurt życia społecznego poprzez  rozwijanie wspomaganych form aktywności w środowisku:

 • ruchu self – adwokatów,

 • zatrudnienia wspomaganego,

 • aktywności artystyczno – społecznych.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
rehabilitacja, terapia
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
usługi opiekuńcze
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

Zarząd

Mieczysław Kowalczyk, przewodniczący Zarządu Koła
Mariusz Bojarowski, wiceprzewodniczący Zarządu Koła
Kamila Włodarska, sekretarz Zarządu Koła
Andrzej Bałdyga, skarbnik Zarządu Koła
Teresa Bielińska, członek Zarządu Koła
Andrzej Kosecki, członek Zarządu Koła
Jacek Jabłoński, członek Zarządu Koła
Agata Pruska, członek Zarządu Koła
Aneta Duszak, członek Zarządu Koła
Reklama

1% podatku - rozliczenie

2019 r. - 25000 zł
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej