Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
89 646 49 29
Telefon
89 646 49 29
Adres rejestrowy
Ulica
Grunwaldzka 19a
Kod pocztowy
14-100
Miejscowość
Ostróda
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
ostródzki
Gmina
Ostróda
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000007981
REGON
51040217500000
NIP
741-14-86-410
Rok powstania
1992
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Ludzie
Liczba członków
124
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją stowarzyszenia jest:

-dbałość o godność ludzi niepełnosprawnych intelektualnie, o ich miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi, o godne życie;
-wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka niepełnosprawnego intelektualnie oraz wspólne życie i przekształcenie wspólnego bólu w gotowość niesienia pomocy innym.

Celem jest:
-działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

Prowadzone działania:

 1. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
  Dla dzieci i młodzieży głębiej upośledzonych umysłowo z wieloraką niepełnosprawnością w wieku od 0 do 25 lat (rehabilitacja i terapia, wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka, wychowanie przedszkolne i realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, opieka terapeutyczna, transport, wspieranie rodzin).

 2. Warsztat Terapii Zajęciowej
  Uczestnikami są młodzież i dorośli z niepełnosprawnością intelektualną , którzy objęci są programem usprawnianie w zakresie rozwoju społecznego i zawodowego ( terapia zajęciowa i aktywizacja zawodowa i, przygotowanie do pracy, przygotowanie obywatelskie).

 3. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym świadczący usługi w zakresie wsparcia ku samodzielności (treningi umiejętności osobistych i społecznych w tym: terapia, ustawiczna edukacja, opieka medyczna i rehabilitacja, terapia zajęciowa, rehabilitacja społeczna i aktywizacja zawodowa.

Programy wieloletnie:

 1. Mieszkanie Treningowe - trening umiejętności samodzielnego funkcjonowania w mieszkaniu i otoczeniu społecznym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
 2. Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny - świadczy usługi w zakresie kompleksowej rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych realizowanych w systemie ambulatoryjnym i konsultacyjnym.
 3. Grupa teatralna "Przebudzeni" - terapia przez sztukę . Grupę tworzą osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Teatr osiąga duże sukcesy również podczas przeglądów i festiwali dla osób pełnosprawnych.
 4. Grupa wsparcia połączona z Klubem Rodziców - wsparcie psychiczne, rozwijanie odroczonych zainteresowań.
 5. Regionalna Organizacja Self Adwokatów - samodzielne rzecznictwo praw i wolności.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
teatr
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej