Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
89 649 79 49
Telefon
89 649 79 49
Adres rejestrowy
Ulica
1 Maja 5A
Kod pocztowy
14-202
Miejscowość
Iława
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
iławski
Gmina
Iława
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000340480
REGON
28044974000000
NIP
744-15-33-261
Rok powstania
1991
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Ludzie
Liczba członków
90
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.
Zadania Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym obejmują w szczególności:
-Rzecznictwo interesów, z wykorzystaniem m.in. instrumentu praw człowieka,
-Inicjowanie rozwiązań prawnych,
-Organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju placówek, programów i usług dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych w zakresie kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacji i terapii, edukacji, przygotowania do pracy, zatrudnienia, opieki mieszkaniowej, rekreacji oraz wspierania w samodzielności, a także pomoc ich rodzinom (m.in. przez udostępnianie informacji, grupy wsparcia, krótkoterminowe zastępowanie w opiece, itp.),
-Współpraca z organami władzy rządowej i samorządowej w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz formułowania odpowiedniej polityki społecznej,
-Szkolenia rodziców i profesjonalistów.

Prowadzone działania
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Iławie zajmuje się rehabilitacja społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych od 3 roku życia do ok. 65 roku życia.

Najmłodsze osoby skupione są wokół Zespołu Rehabilitacyjno - Terapeutycznego, który przeznaczony jest dla osób od 3 do 18 roku życia, w Warsztacie przebywają osoby od 18 do 55 roku życia, natomiast w ramach Centrum Wspierania Aktywności Osób Niepełnosprawnych mogą korzystać osoby od 18 do 65 roku życia.

Wszystkie formy wsparcia oferowane przez nasze Stowarzyszenie są bezpłatne.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
25.09.2014
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oddział Miejsko-Gminny w Iławie realizuje kolejną już inicjatywę na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. W ramach działalności Zespołu Rehabilitacyjno-Terapeutycznego ponownie uruchomiono działalność kółka kulinarnego, nie byłoby to możliwe bez wsparcia finansowego TPD oddziału Miejsko-Gminnego w Iławie.
Publicystyka
27.08.2011
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania" prowadzi zajęcia z zakresu hipoterapii, które skierowane są do niepełnosprawnych dzieci.
Publicystyka
12.11.2013
24 października 2013 r. w ZRT odbyła się kolejna Grupa Wsparcia dla Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych. Spotkanie dotyczyło tematu: „Wychowanie czy tresura, swoboda czy kontrola - co sprawdza się najlepiej w życiu rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem?”.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej