Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Fundacja Niepełnosprawnych "Sanus"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
665 555 790
Adres rejestrowy
Ulica
Wierzbowa 7
Kod pocztowy
14-100
Miejscowość
Ostróda
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
ostródzki
Gmina
Ostróda
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Biuro znajduje się w prywatnym mieszkaniu.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000026673
REGON
51024624900000
NIP
741-10-76-103
Rok powstania
1992
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami Fundacji są:

  • działanie na rzecz tworzenia ośrodków rekreacji, wypoczynku i rehabilitacji pozamedycznej,
  • pomoc materialna niepełnosprawnym,
  • organizowanie wycieczek i spotkań integracyjnych.

Fundacja realizuje swoje cele przez:

utworzenie ośrodka z przystosowaniem na wczasy dla osób niepełnosprawnych fizycznie, organizowanie i prowadzenie różnych form działalności integracyjnej, wymiana doświadczeń w zakresie organizacji życia w środowisku, prowadzenie działalności oświatowo - kulturalnej, tworzenie warunków do odpoczynku, prowadzenie turnusów szkoleniowo - rekreacyjnych w ramach integracji środowiska, tworzenie i rozwijanie działalności wydawniczej i poligraficznej za pośrednictwem środków przekazu, współpraca z ośrodkami i organizacjami służącymi niepełnosprawnym fizycznie, w realizacji celów Fundacji, prowadzenie działalności dochodowo - gospodarczej dla uzyskania środków przeznaczonych na realizację zadań statutowych. Prowadzone działania: W dniu 15 lipca 2003 r. Uchwałą nr 6/03 skierowaliśmy nasze działania statutowe na rzecz dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół publicznych. Z wieloletnich obserwacji, osobistych kontaktów z tym środowiskiem, zawęziliśmy nasze działania na pomoc dzieciom niepełnosprawnym ze środowisk wiejskich i małych miasteczek. Jak się okazało wśród tych tragedii niepełnosprawności w rodzinach, są dzieci bardzo zdolne, z dobrymi wynikami w nauce, utalentowane bez szans na rozwijanie swoich pasji, talentów i możliwości dalszej nauki w szkołach średnich, wyższych znajdujących się po za miejscem zamieszkania. Koszty dojazdów do odległych miejscowości, wynajęcie stancji, opłata internatu, wyżywienie po za domem rodzinnym przekraczają możliwości finansowe ich rodzin, co pogłębia tragedię tego środowiska, że oto ich dziecko, zdolne, pilne w nauce pozostaje bez szans na przyszłe, godne życie. Nasze założenia: - sporządzenie bazy danych - wywiady w szkołach podstawowych, średnich na terenie powiatu, następnie województwa warmińsko-mazurskiego - rozpoznanie sytuacji ekonomiczno-bytowej rodziny danego ucznia - wywiad domowy - zakup książek, pomocy naukowych niezbędnych do dalszego rozwoju uzdolnień danego ucznia - w szczególnych przypadkach opłata stancji dla uczniów liceum ogólnokształcących i profilowanych oddalonych od miejsca zamieszkania - wsparcie rodzin uczniów objętych naszą pomocą w przekazywaniu otrzymywanych przez fundację darów rzeczowych. Na stronie fundacji znajduje się link lub ikona do darmowej wersja programu e-pity. Dzięki temu Państwo będą mogli w prosty sposób wypełnić PIT-a przez internet i przekazać nam SWÓJ 1% podatku. Zapraszamy do skorzystania z programu i wsparcia naszej Fundacji.

Darowizny zbierane z pomocą  wplacam.ngo.pl

SANUS
Fundacja Niepełnosprawnych
1,00 zł
dziękuje
5,00 zł
dziękuje
10,00 zł
dziękuje
Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

Zarząd

Paweł Prusik, Prezes
Jan Rogalski, Skarbnik
Elżbieta Bastkowska, Sekretarz
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej