Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Caritas Archidiecezji Warmińskiej
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
89 523 64 02
Adres rejestrowy
Ulica
Grunwaldzka 45
Kod pocztowy
10-125
Miejscowość
Olsztyn
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
Olsztyn
Dane rejestrowe
Forma prawna
Organizacja powstała na mocy umowy państwo - kościół
KRS
0000245507
REGON
04001311200000
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej, bez względu na jej narodowość, rasę, wyznanie, światopogląd i przekonania.
Działalność głównie oparta jest na wolontariacie.

Caritas Archidiecezji Warmińskiej prowadzi nieodpłatna działalność statutową w zakresie:

 1. Kompleksowej pomocy osobom bezdomnym - posiłki, łaźnia, gabinet lekarski, wydawanie odzieży, urządzanie wieczerzy wigilijnej i śniadania wielkanocnego dla bezdomnych i samotnych.
 2. Pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej: przekazywanie używanej odzieży, wydawanie bezpłatnych posiłków, paczek żywnościowych, pomoc prawna.
 3. Organizowanie wycieczek, zimowisk i obozów letnich dla dzieci z rodzin najuboższych.
 4. Pomoc dzieciom w ramach programu "Skrzydła".
 5. Prowadzenie akcji charytatywnych mających na celu niesienie pomocy potrzebującym w innych krajach (Czeczenia, Rwanda, kraje byłej Jugosławii).
 6. Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych poprzez prowadzenie świetlic terapeutycznych z dożywianiem.
 7. Pomoc osobom długotrwale bezrobotnym poprzez prowadzenie Biura Aktywizacji Bezrobotnych.
 8. Opieka nad nieuleczalnie chorymi (hospicja domowe, opieka długoterminowa).
 9. Pomoc pielęgniarska w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego i higieny szkolnej.
 10. Pomoc osobom niepełnosprawnym (WTZ w trakcie tworzenia) - świetlica integracyjna.
 11. Pomoc kobietom i dzieciom, ofiarom przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie ośrodka stacjonarnego z kompleksową pomocą terapeuty, prawnika, psychologa, pedagoga i pracownika socjalnego.
 12. Pomoc żywnościowa dla najuboższej ludności w ramach programu PEAD.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pośrednictwo pracy
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej