Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Jastrowiu

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Jastrowiu
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
64-915
Miejscowość
Jastrowie
Województwo
wielkopolskie
Powiat
złotowski
Gmina
Jastrowie
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000042745
REGON
57013366200000
NIP
765-13-27-846
Rok powstania
1993
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Stowarzyszenie jest społeczną organizacją obejmującą opieka i pomocą rodziny wychowujące dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz dzieci i młodzież z rodzin patologicznych. Stowarzyszenie zajmuje się pięcioma kategoriami osób niepełnosprawnych:

  • z mózgowym porażeniem dziecięcym
  • z upośledzeniem umysłowym
  • z kalectwem narządu ruchu
  • z autyzmem
  • z innymi chorobami

Prowadzone działania
Prowadzimy rehabilitację leczniczą i społeczną w Punkcie Rehabilitacji Leczniczej przy Stowarzyszeniu - dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Troska o zapewnienie dziecku jak najlepszych warunków opieki i wychowania z myślą o jego prawidłowym rozwoju dla dobra rodziny i społeczeństwa, podnoszenie rangi organizacji w polityce społecznej, ekonomicznej i kulturalnej państwa.
Prowadzone programy:

  • organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży (integracyjne zajęcia - zespół muzyczny mandolinowy, zespół taneczny "Collorado", organizacja życia kulturalnego, sportowego w środowisku lokalnym). Jesteśmy organizatorami Powiatowego Przeglądu Dziecięcych Zespołów Artystycznych, turnieju tenisa stołowego (integracyjnego). Organizatorami warsztatów artystyczno terapeutycznych wyjazdowych i przy Stowarzyszeniu dla dzieci i młodzieży trudnej wychowawczo oraz z rodzin patologicznych. Prowadzimy Punkt Informacyjno - Konsultacyjny Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Prowadzimy poradnictwo na rzecz praw dziecka, rzecznictwo interesów i pomoc w załatwianiu spraw. Organizacja imprez rekreacyjnych np. Dzień Dziecka, choinka, bale zabawy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej