Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne "Mocni w Duchu"

Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne "Mocni w Duchu"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
42 637 04 25
Telefon
42 637 22 53
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
pon., śr. w godz. 10.00 - 19.00, pt. w godz. 16.00 - 19.00, tel. 42 637 04 25. Placówka: pon. - pt. w godz. 11.00 - 19.00, tel. 42 637 22 53
Ulica
Sienkiewicza 60
Kod pocztowy
90-058
Miejscowość
Łódź
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000128582
REGON
47017075500000
NIP
725-10-59-968
Rok powstania
1992
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2008
Ludzie
Liczba członków
30
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest budowanie cywilizacji miłości w zgodzie z nauką Kościoła Katolickiego poprzez podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju człowieka, skierowanych do wszystkich ludzi potrzebujących szeroko rozumianej pomocy.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi przez:

a) prowadzenie różnorodnych form pomocy dobroczynnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, troski o ich rozwój intelektualny i emocjonalny, zaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych,
b) prowadzenie placówek: wsparcia dziennego i opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży zgodnie z chrześcijańskim systemem wartości, nauczaniem i tradycją działalności charytatywnej Kościoła Katolickiego oraz w duchu pedagogiki ignacjańskiej. Zakres działania placówek określa stosowny regulamin.
c) organizacja czasu wolnego, prowadzenie zajęć edukacyjno-kulturalnych, sportowych dla dzieci i młodzieży,zajęć z profilaktyki uzależnień
d) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego oraz wycieczek dla dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin,
e) podejmowanie działań w najbliższym środowisku dziecka, które sprawia problemy wychowawcze, jest niepełnosprawne lub zagrożone demoralizacją, przestępczością i uzależnieniami,
f) inne formy opieki nad dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, np. prowadzenie hostelu dla nieletnich, pedagogika uliczna.

Prowadzone działania:

Świetlica "Anielisko" - placówka wsparcia dziennego, Dom "Anielisko" placówka opiekuńczo-wychowawcza.

Reklama

Zarząd

Dorota Puchowicz, prezes
Olga Goleń, wiceprezes
Michał Jaszczak, sekretarz
Anna Pudlarz, skarbnik
Barbara Głydziak, członek zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej