Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak przygotować, podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe NGO za 2021 r.? Kup poradnik PDF

Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi "KRWINKA"

Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi "KRWINKA"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
42 661 80 52
Telefon
42 682 60 40
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Rewolucji 1905 r. 9
Kod pocztowy
90-273
Miejscowość
Łódź
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Siedziba na parterze.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000165702
REGON
47127939400000
NIP
7291734146
Rok powstania
1995
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Zbiórka na rzecz dzieci onkologicznie chorych z Ukrainy i ich rodziców

Fundacja „Krwinka” rozpoczęła działalność w 1996 roku. Powstała z inicjatywy rodziców dzieci cierpiących na choroby nowotworowe. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (Krajowy Rejestr Sądowy Nr 0000165702).

Jest organizacją działającą na terenie całej Polski. Jej nadrzędnym celem jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom onkologicznie i hematologicznie chorym oraz klinikom i oddziałom onkohematologii dziecięcej w całym kraju.

Działalność Fundacji „Krwinka” opiera się na realizacji celów statutowych w ramach następujących programów:

  1. Program „Pomocy dzieciom z chorobami nowotworowymi i hematologicznymi oraz ich rodzinom”, który obejmuje:

1) wszechstronną pomoc dzieciom i ich rodzinom (finansową i niefinansową):
a ) indywidualną pomoc dzieciom chorym, w tym: zaspokajanie pilnych potrzeb związanych z leczeniem dziecka, refundację kosztów leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacji, refundację pobytu rodziców/opiekunów dziecka w szpitalu/hotelu przyszpitalnym, refundację kosztów przejazdów dzieci na trasie dom-klinika, pomoc społeczna/socjalna;
b) wypełnianie dzieciom hospitalizowanym czasu wolnego od terapii nowotworowej poprzez organizowanie indywidualnych i grupowych zajęć: czytanie książek, malowanie, gry i zabawy;
c) wspomaganie procesu leczenia pacjentów Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii USK nr 4 w Łodzi poprzez organizowanie zajęć artystycznych i spektakli teatralnych oraz imprez okolicznościowych takich jak: Walentynki, Tłusty Czwartek, Wielkanoc, Dzień Dziecka, Gwiazdka, podczas których dzieci otrzymują upominki;
d) integrację dzieci chorych ze zdrowymi podczas organizowanych wydarzeń o charakterze kulturalno - rozrywkowym takich, jak: coroczne „Zjazdy Pacjentów Wyleczonych oraz w Trakcie Leczenia Choroby Nowotworowej”, „Dzień Dziecka z Krwinką”;
e) wspieranie rodzin, które znalazły się w trudnej, kryzysowej sytuacji życiowej z powodu choroby dziecka poprzez tworzenie grup wsparcia psychologicznego i życiowego, szczególnie dla rodziców;
f) pomoc prawną, w tym: udzielanie informacji i porad prawnych w zakresie objętym działalnością Fundacji, sporządzanie projektów pism procesowych dotyczących dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i innych;
2) organizowanie letnich turnusów wypoczynkowo - rehabilitacyjnych dla dzieci onkologicznie chorych wraz z rodzicami:
a) w miejscowości Rogów k/Łodzi , dla dzieci w trakcie intensywnego leczenia - turnusy mające na celu poprawę kondycji fizycznej poprzez wdrożenie rehabilitacji ruchowej, hipoterapii, dogoterapii, arteterapii oraz poprawę kondycji psychicznej poprzez rehabilitację psychologiczną, działania pedagogiczne: gry i zabawy, warsztaty, zajęcia terapii manualnej;
b) w miejscowościach nadmorskich , dla dzieci w ostatniej fazie leczenia onkologicznego lub po jego zakończeniu; turnusy te obejmują działania grup wsparcia rodziców oraz odrębnie dzieci; mają na celu poprawę stanu psychofizycznego poprzez wdrożenie elementów grupowej i indywidualnej terapii psychologicznej, a także zajęć o charakterze pedagogicznym (zajęcia integracji zewnętrznej, rekreacja, gry, zabawy, itp.);
3) informowanie społeczeństwa o chorobach onkologicznych i hematologicznych u dzieci, znaczeniu ich wczesnego wykrywania, problematyce środowiska dzieci niepełnosprawnych w wyniku choroby nowotworowej (wydawnictwa, prelekcje);

  1. Program „Poprawa warunków leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi i hematologicznymi hospitalizowanych w klinikach onkohematologii dziecięcej” obejmujący:

1) finansowanie lub dofinansowanie zakupu urządzeń medycznych do diagnozowania, leczenia i rehabilitacji;
2) wyposażenie sal chorych, gabinetów lekarskich, sal zabaw i zajęć szkolnych;
3) modernizację oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej, w tym:
a) finansowanie kosztów remontów bieżących;
b) finansowanie kosztów projektu architektonicznego rozbudowy SPZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 im. Marii Konopnickiej U.M. w Łodzi;
c) sfinansowanie w latach 2010/2011 projektu architektonicznego przebudowy Oddziału V i VI Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 im. Marii Konopnickiej U.M. w Łodzi;

Podnoszenie wiedzy społecznej o chorobach nowotworowych w programach profilaktycznych, jak np.:

Program „Sport to zdrowie” obejmujący:
1) działania profilaktyczne polegające na utrwalaniu prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia i zapobieganiu chorobom onkologicznym i hematologicznym wśród dzieci i młodzieży;
2) popularyzację działalności Fundacji wśród osób uprawiających amatorsko różne dyscypliny sportowe oraz organizację i prowadzenie Sportowych Drużyn „Krwinki” sportowców-amatorów, reprezentujących Fundację podczas imprez sportowych;
3) organizację imprez sportowych lub uczestnictwo w takich przedsięwzięciach przedstawicieli Sportowych Drużyn „Krwinki”;
4) promowanie zdrowia dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie zabaw ruchowych na powietrzu;

Program „Szkolenie wolontariuszy pracujących z dziećmi onkologicznie i hematologicznie chorymi”, realizowany w systemie ciągłym, który obejmuje poprawę jakości opieki wolontariuszy nad dziećmi z chorobami nowotworowymi. Szkolenia wolontariuszy „Krwinki” prowadzone są przez psychologów i lekarzy - specjalistów z dziedziny onkologii i hematologii dziecięcej.

Ambasadorem Fundacji „Krwinka” są m.in. aktor - Bartosz Opania, oraz aktor i muzyk Piotr Rogucki (zespół COMA).

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Szkolenia i wydarzenia
27.06.2022
Cała Polska
Bezpłatne
Wraz z początkiem wakacji Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka”, łódzki bloger Tadeusz Nowiński Mr. Scott oraz twórcy aplikacji Tropiciel zachęcają miłośników dwóch kółek do wyruszenia w trasę rowerową! 24 czerwca rozpoczęła II edycja akcji „Czas na LoveR – kręcimy kilometry dla dzieci chorych na raka” od uroczystego przejazdu spod szpitala przy ul. Spornej do Arturówka.
Publicystyka
29.04.2022
Na podopiecznych Fundacji dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka” i ich rodziców czekają atrakcje w wyjątkowym miejscu. W terminie od 30 kwietnia do 3 maja na terenie SGGW w Rogowie odbędzie się wyjazd dla dzieci w trakcie i po intensywnej terapii onkologicznej.
Publicystyka
14.04.2022
W okresie przedświątecznym Fundacja „Krwinka” zadbała o to, by zajączek wielkanocny odwiedził oddziały onkohematologii dziecięcej w Centralnym Szpitalu Klinicznym U. M. w Łodzi. Okolicznościowe podarunki zostały wręczone dzielnym wojownikom. Niektórzy z nich ze względu na zły stan zdrowia oraz wyczerpującą terapię onkologiczną, będą musieli spędzić Wielkanoc w łóżkach szpitalnych.

Zarząd

Elżbieta Budny, Prezes Zarządu
Krystyna Jordan, Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Pietera, Wiceprezes Zarządu
Piotr Bujnowicz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Jerzy Trzeciak, Przewodniczący Rady Nadzorczej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej