Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Stowarzyszenie Ochrony i Pomocy Rodzinie Alkoholowej "SOPRA"

Stowarzyszenie Ochrony i Pomocy Rodzinie Alkoholowej "SOPRA"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
600 575 026
Adres rejestrowy
Ulica
Sasankowa 4 lok. 8
Kod pocztowy
20-537
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest w Parafii M.B. Różańcowej (dzielnica "Widok", ul. Bursztynowa 20), w sali "Jerycho" w podziemiu Kościoła. Pomieszczenie dostępne drogą pozbawioną schodów i barier przez wejście od parkingu i biblioteki.
Adres kontaktowy
Ulica
skr. poczt. 49
Kod pocztowy
20-500
Miejscowość
Lublin 24
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000004293
REGON
43045539000000
NIP
712-23-12-201
Rok powstania
1994
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
24
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Stowarzyszenie ma przede wszystkim za cel chronić rodzinę przed przemocą i udzielać wszelkiej pomocy w sytuacji zaistnienia problemu alkoholowego. W nazwie znajdują się dwa cele: "ochrona" i "pomoc".
A więc:
-pomoc członkom rodzin z problemem alkoholowym w wychodzeniu ze współuzależnienia,
-ochrona przed przemocą małżeńską i rodzinną, przeciwdziałanie maltretowaniu i zaniedbywaniu dzieci, wykorzystywaniu emocjonalnemu i seksualnemu,
-zmniejszenie rozmiarów naruszenia prawa w życiu rodzinnym,
-zmniejszenie skutków przemocy i współuzależnienia (wzmacnianie u kobiet dążeń do większej samodzielności i niezależności, budowanie poczucia własnej wartości u osób uwikłanych w przemoc i praca nad poprawieniem relacji w rodzinie),
-pomoc osobom znajdującym się w kryzysie psychologicznym.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie "SOPRA" prowadzi program: Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, realizowany poprzez następujące działania:
-informacja, edukacja, konsultacja i poradnictwo (prawne, psychologiczne i terapeutyczne),
-interwencja w kryzysie osobistym (wsparcie emocjonalne oraz przygotowanie przeprowadzenia interwencji w rodzinie alkoholowej metodą Johnsona celem zmotywowania osoby uzależnionej do podjęcia terapii),
-praca grupowa w systemie treningowo - maratonowym,
-psychoterapia indywidualna,
-współpraca z instytucjami w ramach procedury "Niebieskie Karty", z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy "Niebieska Linia", Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Instytutem Psychologii Zdrowia w Warszawie i innymi.

Odbiorcy:
Osoby pokrzywdzone na skutek przemocy domowej, osoby współuzależnione, z rodzin dysfunkcyjnych, czy będących w kryzysie psychologicznym, materialnym czy duchowym. Są to osoby z Lublina i województwa.
W ciągu 20 lat pracy Stowarzyszenia z pomocy skorzystało około 3 tys. osób, którym udzielono 8 tys. porad indywidualnych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Krystyna Mazurek, skarbnik
Jadwiga Opolska, sekretarz
Ewa Groszek, wiceprezes
Zofia Krasińska-Tutka, prezes honorowy
Barbara Wójcik, prezes urzędujący
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej