Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Stowarzyszenie Ochrony i Pomocy Rodzinie Alkoholowej "SOPRA"

Stowarzyszenie Ochrony i Pomocy Rodzinie Alkoholowej "SOPRA"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
600 575 026
Adres rejestrowy
Ulica
Sasankowa 4 lok. 8
Kod pocztowy
20-537
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest w Parafii M.B. Różańcowej (dzielnica "Widok", ul. Bursztynowa 20), w sali "Jerycho" w podziemiu Kościoła. Pomieszczenie dostępne drogą pozbawioną schodów i barier przez wejście od parkingu i biblioteki.
Adres kontaktowy
Ulica
skr. poczt. 49
Kod pocztowy
20-500
Miejscowość
Lublin 24
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000004293
REGON
43045539000000
NIP
7122312201
Rok powstania
1994
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
24
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Stowarzyszenie ma przede wszystkim za cel chronić rodzinę przed przemocą i udzielać wszelkiej pomocy w sytuacji zaistnienia problemu alkoholowego. W nazwie znajdują się dwa cele: "ochrona" i "pomoc".
A więc:
-pomoc członkom rodzin z problemem alkoholowym w wychodzeniu ze współuzależnienia,
-ochrona przed przemocą małżeńską i rodzinną, przeciwdziałanie maltretowaniu i zaniedbywaniu dzieci, wykorzystywaniu emocjonalnemu i seksualnemu,
-zmniejszenie rozmiarów naruszenia prawa w życiu rodzinnym,
-zmniejszenie skutków przemocy i współuzależnienia (wzmacnianie u kobiet dążeń do większej samodzielności i niezależności, budowanie poczucia własnej wartości u osób uwikłanych w przemoc i praca nad poprawieniem relacji w rodzinie),
-pomoc osobom znajdującym się w kryzysie psychologicznym.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie "SOPRA" prowadzi program: Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, realizowany poprzez następujące działania:
-informacja, edukacja, konsultacja i poradnictwo (prawne, psychologiczne i terapeutyczne),
-interwencja w kryzysie osobistym (wsparcie emocjonalne oraz przygotowanie przeprowadzenia interwencji w rodzinie alkoholowej metodą Johnsona celem zmotywowania osoby uzależnionej do podjęcia terapii),
-praca grupowa w systemie treningowo - maratonowym,
-psychoterapia indywidualna,
-współpraca z instytucjami w ramach procedury "Niebieskie Karty", z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy "Niebieska Linia", Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Instytutem Psychologii Zdrowia w Warszawie i innymi.

Odbiorcy:
Osoby pokrzywdzone na skutek przemocy domowej, osoby współuzależnione, z rodzin dysfunkcyjnych, czy będących w kryzysie psychologicznym, materialnym czy duchowym. Są to osoby z Lublina i województwa.
W ciągu 20 lat pracy Stowarzyszenia z pomocy skorzystało około 3 tys. osób, którym udzielono 8 tys. porad indywidualnych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Krystyna Mazurek, skarbnik
Jadwiga Opolska, sekretarz
Ewa Groszek, wiceprezes
Zofia Krasińska-Tutka, prezes honorowy
Barbara Wójcik, prezes urzędujący
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej