Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Okręgowy

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Okręgowy
Kontakt
Telefon
81 744 89 47
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
pn. - pt. w godz. 8:00 - 16:00
Ulica
Puchacza 8
Kod pocztowy
20-323
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej
REGON
00702376000347
NIP
5260308482
Rok powstania
1958
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:

 1. Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej.
 2. Prowadzenie świetlicy i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 3. Współpraca i współdziałanie z innymi organizacjami społecznymi.
 4. Poradnictwo prawne i pomoc prawna.
 5. Świadczenie pomocy osobom bezrobotnym w zakresie poradnictwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, przeszkolenia i zatrudnienia.
 6. Udzielanie pomocy rzeczowej w miarę posiadanych środków i możliwości.
 7. Organizowanie i prowadzenie dożywiania.
 8. Organizowanie różnorodnych form wypoczynku.
 9. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, alkoholizmowi, narkomanii itp.

Prowadzone działania:

Zarząd Okręgowy PKPS w Lublinie zajmuje się dobrowolnym i bezinteresownym niesieniem różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym.

Podstawowe cele działalności Zarząd Okręgowy PKPS realizuje poprzez:

 • udzielanie pomocy rzeczowej w formie artykułów spożywczych, odzieży, środków czystości itp.,
 • organizowanie takich uroczystości jak Wigilia, Choinka, Śniadanie Wielkanocne, Dzień Dziecka, a także kolonie letnie dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologiami,
 • prowadzimy dla najmłodszych podopiecznych PKPS pochodzących z rodzin zagrożonych patologiami świetlicę profilaktyczno-wychowawczą oraz pracownię komputerową; w świetlicy prowadzone są zajęcia edukacujne, rozwojowe i terapeutyczne, wspierające rozwój wychowanków,
 • aktywnie wspieramy inne akcje charytatywne np.:"Pomóż dzieciom przetrwać zimę" i organizujemy własne,
 • realizujemy projekty finansowane z EFS, które mają na celu aktywizowanie naszych podopiecznych i ułatwienie im wejścia na rynek pracy.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej