Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 742 45 51
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
pon. 12.00 - 16.30; wt. - pt. 9.00 - 13.30
Ulica
Lubomelska 1/3 lok. 1113
Kod pocztowy
20-072
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000014813
REGON
43032798100000
NIP
7121934679
Rok powstania
1989
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
330
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:

Zrzeszenie osób niesprawnych ruchowo dla obrony ich interesów oraz zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju i regionu.
Wyzwalanie inicjatyw tych osób w kierunku najwszechstronniejszej ich rehabilitacji.
Walka o poszanowanie praw człowieka i równość szans osób niepełnosprawnych.
Rozwiązywanie problemów osób niesprawnych ruchowo, w szczególności walka z barierami architektonicznymi i technicznymi (w tym o społeczny nadzór nad respektowaniem prawa budowlanego).
Samopomoc wśród członków Związku, integracja środowiska osób niepełnosprawnych.

Działania długofalowe:

  • comiesięczne spotkania środowiskowe z udziałem osób, które z racji pracy zawodowej działają na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • organizowanie wyjazdów turystycznych, promowanie turystyki osób niesprawnych ruchowo;
  • współpraca z organami władzy państwowej i samorządowej na szczeblu krajowym i regionalnym we wszystkich aspektach dotyczących osób niepełnosprawnych;
  • opiniowanie programów i aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych;
  • prowadzenie Punktu informacji dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Działania według potrzeb:

  • pomoc zgłaszającym się osobom w załatwianiu ważnych dla nich spraw życiowych,
  • działalność interwencyjna.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
hobby
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pomoc w samozatrudnieniu
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Małgorzata Koter-Mórgowska, przewodnicząca
Bogdan Młynarczyk, wiceprzewodniczący
Grażyna Wójcik, sekretarz
Joanna Stylińska, skarbnik
Krystyna Andrzejuk, członek
Mirosław Duda, członek
Kazimiera Soszyńska, członek
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
64 1540 1144 2066 6450 7228 0001
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej