Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 710 19 00
Telefon
81 710 19 04
Adres rejestrowy
Ulica
Droga Męczenników Majdanka 181
Kod pocztowy
20-325
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
I piętro, są podjazdy i winda
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000027855
REGON
43035364200000
NIP
712-01-66-505
Rok powstania
1993
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją Fundacji jest poprawa jakości życia mieszkańców Lubelszczyzny poprzez wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy.
Przedsiębiorcom oferujemy usługi komercyjne oraz dotowane z funduszy strukturalnych: usługi informacyjne oraz specjalistyczne usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo z zakresu finansowania działalności gospodarczej, wnioski o dotacje w ramach funduszy strukturalnych, biznesplany, szkolenia na zlecenie przedsiębiorstw.
Pracującym osobom dorosłym oferujemy: możliwość zdobycia, uzupełniania lub podniesienia kwalifikacji i umiejętności zawodowych, rozwoju osobistego i zawodowego; doskonalenia umiejętności miękkich oraz poradnictwo zawodowe.
Osobom bezrobotnym i poszukującym pracy oferujemy udział w bezpłatnych szkoleniach, a także poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy.
Od 2008 roku Fundacja podejmuje działania mające na celu: wykorzystanie potencjału OZE na rzecz rozwoju gospodarki województwa lubelskiego oraz promowanie idei poprawy efektywności energetycznej. Fundacja jest koordynatorem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego (LKE), którego misją jest „Wspieranie wszelkich działań związanych ze zrównoważonym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w oparciu o potencjał województwa lubelskiego poprzez opracowywanie i wdrażanie innowacji technologicznych, produkcyjnych i procesowych oraz popularyzacja odnawialnych źródeł energii w regionie”. Dzięki współpracy z partnerami Klastra: przedsiębiorcami, uczelniami, jednostkami naukowo-badawczymi i organizacjami pozarządowymi Fundacja jest inicjatorem i realizatorem działań (projektów, koncepcji) związanych z rozwojem branży OZE i poprawą efektywności energetycznej w województwie lubelskim. Aktualnie Klaster skupia 37 podmiotów.
W 2012 roku Fundacja uzyskała tytuł „Lidera Partnerstwa Naturowego w województwie lubelskim”. Celem ogólnym partnerstwa jest dążenie do samowystarczalności energetycznej gmin województwa lubelskiego poprzez tworzenie klimatu przyjaznego dla rozwoju energetyki odnawialnej na poziomie lokalnym. W 2014 roku uzyskała tytuł Lidera Lubelskiego Energetycznego Partnerstwa Naturowego.
FRL uzyskała dotację inwestycyjną z RPO WL na budowę Inkubatora Przedsiębiorczości. Inkubator zlokalizowany jest przy ul. Droga Męczenników Majdanka 181-183. Uruchomiony zostanie w I kwartale 2015 r. Działalność Inkubatora ma na celu poprawę konkurencyjności oraz innowacyjności Lubelszczyzny poprzez wspieranie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw opartych na wiedzy, innowacjach i nowych technologiach. Inkubator wspiera rozwój przedsiębiorstw z branż: OZE, efektywności energetycznej, ekobudownictwa i ICT
W czerwcu 2014 roku Fundacja rozpoczęła realizację projektu „Społecznie odpowiedzialni - nowa jakość usług świadczonych przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny”. Dotację na ten cel pozyskała w ramach w konkursu zorganizowanego przez PARP, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Celem projektu jest rozwój FRL w zakresie CSR poprzez wdrożenie strategii CSR do 15 lutego 2014 roku. W ramach projektu realizowane są następujące działania: opracowanie i wdrożenie strategii CSR, opracowanie i wdrożenie EKOkarty określającej rekomendowane przez Fundację zasady w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, które powinny spełniać firmy i organizacje współpracujące z Fundacją, opracowanie i wdrożenie zbioru zasad dotyczących racjonalnego wykorzystywania/użytkowania materiałów i urządzeń biurowych, badanie potrzeb szkoleniowych pracowników Fundacji w zakresie CSR, skutkujące opracowaniem programu szkoleń CSR dla Fundacji, organizacja wewnętrznego mentoringu i objęcie procesem 35 pracowników Fundacji, budowanie kultury społecznej odpowiedzialności biznesu w ramach akcji promocyjno-informacyjnej. Realizacja projektu wpływa korzystnie na wizerunek Fundacji jako organizacji odpowiedzialnej społecznie.
Ponadto, Fundacja jest laureatem wielu konkursów i plebiscytów, m.in.:
Tytuł: Innowacyjna organizacja, w edycji ogólnopolskiej konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju, w kategorii Fundacja (2012 r.) oraz w kategorii Innowacyjna organizacja (2011 r.).
Tytuł: Innowacyjna organizacja, w edycji regionalnej konkursu Krajowi Liderzy Innowacji, w podkategorii Fundacja (2009 r. i 2008 r. )
Wyróżnienie: Innowacyjna organizacja, w edycji ogólnopolskiej konkursu Krajowi Liderzy Innowacji, w kategorii Innowacyjna organizacja (2009 r.)
Wyróżnienie: Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Lublin 2014 w kategorii Zielona Gospodarka
Tytuł i statuetka Lubelskiego Orła Biznesu XI-lecia z diamentami w 2014 roku.
Medal w konkursie Lubelski Orzeł Biznesu w kategorii Lubelskie Przedsiębiorstwo Średnie (2012 i 2011 r.). oraz w kategorii Dator Laboris - Dawca pracy (2009 r.)
Statuetka Lubelskiego Orła Biznesu w kategorii Lider w pozyskiwaniu funduszy unijnych w 2010 roku.
Laureat w konkursie RÓWNO-WAŻNI zorganizowanym przez TVP Oddział w Szczecinie (2013 r.).

W 2004 roku Fundacja została wpisana do rejestru Agencji Zatrudnienia (Certyfikat Ministra Gospodarki i Pracy nr 816/4) jako agencja pośrednictwa pracy na terenie RP(Certyfikat Ministra Gospodarki i Pracy nr 816/1a) oraz jako agencja doradztwa personalnego (Certyfikat Ministra Gospodarki i Pracy nr 816/2).
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, zgodny z normą PN EN ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym, szkoleniowych i informacyjnych.

Do końca 2013 roku z naszych usług szkoleniowych skorzystało niemal 34 000 osób.
Dzięki naszemu wsparciu powstało około 1500 firm, z czego ok. 1000 otrzymało dofinansowanie.
W ciągu całej działalności Fundacja zrealizowała 109 projektów, na kwotę ponad 110 mln zł.

Nasze strony:
www.lcde.pl
www.eslubelskie.pl
www.lubartow.eslubelskie.pl
www.aukcjebezbarier.pl
www.zamosc.roefs.pl
www.nawigacja-edukacji.pl
www.ekoenergia.fundacja.lublin.pl

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Zarząd

Małgorzata Petrusewicz, Członek Zarządu
Jacek Krok, Wiceprezes Zarządu
Henryk Łucjan, Prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej