Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
65 529 64 74
Adres rejestrowy
Ulica
Starozamkowa 14a
Kod pocztowy
64-100
Miejscowość
Leszno
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Leszno
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000309320
REGON
30088093100000
NIP
6971078002
Rok powstania
1992
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2012
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia najkorzystniejszych warunków pełnego fizycznego, osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie, pobudzania ich do aktywnego udziałuw życiu społecznym, rozwijania ich wyobraźni, samodzielności radzenia sobie w sytuacjach życia codziennego oraz udzielania pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie prowadzi trzy placówki:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

tu przebywają dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie z wielorakimi sprzężeniami, poddawane są kompleksowej stymulacji rozwoju psychoruchowego, np. wielozmysłowa stymulacja rehabilitacja ruchowa, gimnastyka lecznicza, hydroterapia, itd.;

Ośrodek wczesnej Interwencji

dzieci w wieku 0 - 7 lat opóźnione psychoruchowo mają szansę na osiągnięcie najpełniejszego potencjału rozwojowego i zminimalizowanie opóźnienia;

Klub Terapii Zajęciowej

terapia poprzez sztukę, działalność artystyczna pozwala osobom niepełnosprawnym wyrazić swoje emocje i odreagować napięcie emocjonalne w sposób społecznie akceptowany.

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej