Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Lesznie

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Lesznie
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
65 520 79 80
Telefon
65 529 91 78
Adres rejestrowy
Ulica
Sikorskiego 9a
Kod pocztowy
64-100
Miejscowość
Leszno
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Leszno
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Bezpieczne dojście i wejście (skwer osiedlowy z placem zabaw), budynek parterowy bez schodów.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej
REGON
00077601902275
NIP
778-13-57-604
Rok powstania
1963
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
1653
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:

  1. Inicjowanie i rozwijanie współpracy z bratnimi organizacjami i stowarzyszeniami procesów zmiany podejścia do osób starszych i problemu starzenia się oraz starań budowania nowego spojrzenie na „starość” w społeczeństwie.
  2. Integrowanie oraz aktywizowanie środowisk emerytów, rencistów i inwalidów do czynnego działania zespołowego poprzez organizowanie spotkań towarzyskich, imprez kulturalnych, przeglądów amatorskich zespołów artystycznych, wycieczek, festynów, pikników, rajdów itp. form aktywnego spędzania czasu.

Cel:
Poprawianie warunków socjalno-bytowych emerytów, rencistów i inwalidów oraz uczestniczenia ich w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi w realizacji oraz spełnianiu oczekiwań zawartych w priorytetach podstawowych dokumentów rządowych i administracji publicznej, a zwłaszcza w:
a) Krajowym planie działania w „Warto być aktywnym… bez względu na wiek”;
b) „Strategii polityki społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku” - głównie zawartych w Priorytecie I: „Wielkopolska równych szans i możliwości”, szczególnie w dziale: Seniorzy pkt 13 i 14;
c) Uchwale Nr XXI/343/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie: przyjęcia programu współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2013.

Reklama

Zarząd

Irena Dankiewicz, skarbnik Zarządu
Hieronim Kalbarczyk, członek prezydium Zarządu
Bogumiła Patelka, sekretarz Zarządu
Grażyna Lewandowska, wiceprzewodnicząca Zarządu
Antoni Wierciński, przewodniczący Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej