Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Głogowie

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Głogowie
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
76 834 65 01
Telefon
76 834 65 17
Telefon
76 834 65 01
Adres rejestrowy
Ulica
Perseusza 9
Kod pocztowy
67-200
Miejscowość
Głogów
Województwo
dolnośląskie
Powiat
głogowski
Gmina
Głogów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000090988
REGON
39031000800000
NIP
693-10-25-844
Rok powstania
1980
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Ludzie
Liczba członków
115
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych umysłowo, wspieranie rodzin, aby były w stanie sprostać sytuacji wychowania dziecka niepełnosprawnego i przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym. Celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Prowadzone działania:
Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej "Arka" dla 55-ciu osób z niepełnosprawnością intelektualną od 1995r.
Od 2003r. prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodzin i Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, który zapewnia m.in. samopomocowe grupy wsparcia, szkolenia dla rodziców, doradztwo, warsztaty psychologiczne, integracyjne zajęcia terapeutyczne i logopedyczne dla dzieci i młodzieży, gimnastykę, rozpowszechnienie wydawnictw z biblioteczki specjalistycznej.
Od 2004r. prowadzenie Mieszkań Chronionych, w których osoby niepełnosprawne przy wsparciu asystentów personalnych uczą się samodzielnego życia i prowadzenia gospodarstwa domowego.
Prowadzenie projektu "Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną" w Głogowie, przy ul. Norwida 3. Jest to jednostka szkoleniowa, prowadząca pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, przygotowująca indywidualne plany drogi zawodowej, poszukująca miejsc pracy i wspierająca w zatrudnieniu wspomaganym na otwartym rynku pracy (projekt dofinansowany ze środków EFS).
Realizacja projektu "wsparcie osób z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego" (wykonywanie podpałek).
Od 2014r. realizacja projektu "Trening mieszkalnictwa drogą do samodzielności", w ramach którego w cyklach 2-miesiecznych sześcioosobowa grupa uczestników przy wsparciu asystentów nabywa umiejętności związane z codziennym życiem (projekt dofinansowany ze środków PFRON).
Organizacja wyjazdowych form rehabilitacji i rekreacji: turnusów rehabilitacyjnych, pikników, wycieczek, pielgrzymek itp.
Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez integracyjnych, w tym Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Współpraca z samorządem, instytucjami, pracodawcami i partnerami społecznymi w zakresie zaspakajania potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności w zakresie aktywizacji zawodowej.
Promocja twórczości osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie wystaw, ukazywanie możliwości artystycznych i teatralnych osób niepełnosprawnych, udział w konkursach, prezentacjach itp.
Zdobywanie funduszy na realizację celów statutowych poprzez opracowywanie projektów, programów i wniosków.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Małgorzata Nowakowska, Członkini
Halina Radzymińska, Członkini
Ilona Kurzyniec, Członkini
Małgorzata Chudzińska, Członkini
Aniela Lechwar, Członkini
Grażyna Prusisz, Wiceprzewodnicząca Zarządu
Anna Bożko, Sekretarz Zarządu
Danuta Chwałek, Skarbnik
Jadwiga Paliga, Przewodnicząca Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej