Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Fundacja na rzecz Zapobiegania Narkomanii "Maraton"

Fundacja na rzecz Zapobiegania Narkomanii "Maraton"
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 620 64 35
Telefon
603 703 321
Telefon
22 620 28 31
Adres rejestrowy
Ulica
Elektoralna 26
Kod pocztowy
00-892
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Wola
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000096357
REGON
39000627900000
NIP
6937011432
Rok powstania
1991
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Głównym wyzwaniem Fundacji Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "Maraton" jest działanie na rzecz ograniczenia zjawisk niekorzystnych, zachodzących w społeczeństwie, takich jak:- narkomania, alkoholizm, bezdomność oraz przemoc w rodzinach. Działamy uznając metody i formy "zasady pomocniczości", na rzecz środowisk lokalnych - gdzie zachodzi konieczność bezpośredniego oddziaływania celem wyraźnej poprawy zastanego stanu rzeczy. Szczególną uwagę poświęcamy dzieciom i młodzieży, jak i rodzicom.

Celami fundacji są:
-gromadzenie środków finansowych i materialnych na rzecz zapobiegania patologii społecznej (alkoholizm, narkomania, przemoc, bezdomność) - ubieganie się o dofinansowanie programów i ofert w tym zakresie u donatorów,
-upowszechnienie wiedzy teoretycznej, osiągnięć praktycznych na rzecz zapobiegania i przeciwdziałania wszelkim przejawom patologii społecznej - akcje profilaktyczne, happeningi, odczyty, sympozja, konferencje,
-działania na rzecz zwiększania poziomu świadomości i wiedzy o substancjach zmieniających świadomość i ich negatywnych skutkach działania w szczególności w środowiskach młodzieży szkolnej, rodzin i rodziców - szeroko rozumiana profilaktyka I-stopnia,
-działalność edukacyjna w środowiskach zagrożonych patologiami społecznymi - praca u podstaw - kluby, świetlice terapeutyczne,
-działalność poradniano - lecznicza na rzecz osób borykających się z problematyką adolescencji, zaburzeń emocjonalnych, dysfunkcji wychowawczych, używania i nadużywania środków zmieniających świadomość - poradnie, placówka terapeutyczna,
-działalność resocjalizacyjno - socjalna na rzecz bezdomnych (zmotywowanych do zmiany postaw społecznych) w tym seropozytywnych - Hostel, mieszkania readaptacyjne, działalność szkoleniowa - na rzecz środowisk zawodowych zajmujących się zwalczaniem i przeciwdziałaniem zjawisk patologicznych oraz edukacją szkolną - nauczyciele, pedagodzy, policja, wojsko, służby więzienne, służby socjalne, samorządy etc. - ośrodek Szkoleniowy [ NPDN nr 80/NPDN/2011 ] przy Fundacji posiada aktualny rejestr i uprawnienia do wydawania Zaświadczeń i Świadectw w tym zakresie.

Prowadzone zadania i działania merytoryczno - organizacyjne w oparciu o Statut polegają na:
Prowadzeniu alternatywnych Grup Młodzieży "Foto - Film" / "Decoupage", zajęciach wyrównawczych z przedmiotów stresogennych; matematyka/fizyka/chemia dla młodzieży ze środowisk tzw. "wykluczonych społeczne", zajęciach z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem od środków zmieniających świadomość - poprzez poradę / konsultację i terapię indywidualną oraz grupową, zajęciach ukierunkowanych na młodzież z grup ryzyka oraz tą tych, którzy popadli w konflikt z prawem - w ramach grup i zgrupowań socjoterapeutycznych. Organizowanie obozów integracyjnych, socjoterapeutycznych, profilaktycznych dla młodzieży. Realizowanie Programu Rówieśniczej Edukacji Zdrowotnej Młodzieży w Zapobieganiu Narkomanii i AIDS LIDER , Młodzieżowy Ośrodek Wczesnej Terapii, w ramach którego działają poradnie: profilaktyki i wczesnej terapii uzależnień, problemów rodziny, konwencji praw dziecka, spraw młodzieżowych, wychowania seksualnego, studium profilaktyki narkomanii i AIDS. Wsparcia i wzmocnienia dla osób pozbawionych okresowo lokum [w ramach Domu Hostelowo - Terapeutycznego]. Wsparcia psychologicznego, terapeutycznego, interwencji kryzysowych - na rzecz rodziców /rodzin borykających się z problemami osobistymi. Szeroko rozumiana profilaktyka środowiskowa na rzecz mieszkańców; wsi, gminy, dzielnicy. Profesjonalne szkolenia - dające uprawnienia w zakresie kompetencji sprawczych w ramach programu "Wzmacniania Rodziny 10 - 14" ukierunkowanego na rodziny chcące poprawić relacje z dzieckiem [uprawnienia dla dla nauczycieli / pedagogów / psychologów / terapeutów].

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej