Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Towarzystwo "Kobiety Przeciw Przemocy"
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
31-532
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie zwykłe
REGON
35088369800000
NIP
678-13-19-187
Rok powstania
1995
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Niesienie pomocy kobietom i dzieciom, ofiarom przemocy w rodzinie. Prowadzenie działań zmierzających do respektowania praw człowieka w stosunku do kobiet i dzieci, ofiar przemocy.

Prowadzone działania
Zorganizowanie transportu dla osób przemieszczających się w celu uniknięcia zagrożenia. Ochrona i towarzyszenie w toku postępowania procesowego oraz działań zmierzających do usamodzielnienia się. Zdobywanie i rozpowszechnianie informacji o naruszaniu praw ofiar przemocy. Zorganizowanie pomoc prawnej i psychologiczno-terapeutycznej. Ujawnianie opieszałości i zaniechania w postępowaniach sądowych i administracyjnych w stosunku do ofiar przemocy. Realizowanie programu 'Ratuj się kto może' polegającego na transporcie i towarzyszeniu w toku postępowania procesowego kobietom ze środowiska wiejskiego.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej