Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Towarzystwo Przyjaciół Bronowic
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
12 644 93 92
Telefon
519 588 720
Adres rejestrowy
Ulica
Pod Strzechą 16
Kod pocztowy
31-352
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000057268
REGON
35084095000000
NIP
677-16-87-251
Rok powstania
1995
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
50
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Upowszechnianie wiedzy o Bronowicach oraz rozbudzanie poszanowania dla jego pamiątek i zabytków, troska o ich stan i ochronę.
Inspirowanie i popieranie wszelkich inicjatyw o charakterze społeczno - użytecznym i kulturalnym, podejmowanych na terenie Bronowic.
Prowadzenie badań naukowych nad historią, sztuką i kulturą Bronowic.
Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
Ochrona krajobrazu i ładu architektonicznego Bronowic Małych.

Prowadzone działania
Organizowanie zebrań, odczytów, wystaw i koncertów.
Wydawanie czasopism i innych publikacji ("Bronowickie Zeszyty Historyczno-Literackie").
Gromadzenie i zabezpieczenie materiałów dotyczących dziejów Bronowic.
Opieka nad zabytkami.
Organizowanie imprez o charakterze kulturalno-oświatowym.
Udział w uroczystościach patriotycznych i religijnych.
Współpraca ze stowarzyszeniami krajowymi o podobnym charakterze.
Podejmowanie działań na rzecz ochrony krajobrazu historycznego Bronowic Małych i ładu architektonicznego.

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej