Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
513 173 192
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Zebrania członków pierwszy czwartek miesiąca godz. 17.00 Pawilon Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych w Krakowie, sala konferencyjna na 1 pietrze. Biuro: ul. Kalwaryjska 32/11, 30-504 Kraków po kontakcie telefonicznym.
Ulica
Lublańska 20 lok. 81
Kod pocztowy
31-476
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000207362
REGON
35151394000000
NIP
675-12-03-497
Rok powstania
1995
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2008
Ludzie
Liczba członków
113
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Zrzeszenie i udzielenie im wszechstronnej pomocy ludziom niepełnosprawnych. - chorym na stwardnienie rozsiane /Sclerosis Multiplex SM/ celem poprawy ich warunków życiowych, zdrowotnych oraz zwiększenia ich uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym.
Wyzwalanie inicjatywy osób z SM w kierunku jak najwszechstronniejszej ich rehabilitacji i leczenia. Likwidacja barier psychologiczno - społecznych.

Prowadzone działania

  1. Oddział współdziała z innymi organizacjami społecznymi, religijnymi, administracji państwowej, placówkami służby zdrowia dla poprawy stanu zdrowia chorych na SM.
  2. Prowadzone są spotkania integracyjne chorych na SM
  3. Pomoc osobom niepełnosprawnym. W likwidacji barier architektonicznych, prawnych, administracyjnych i ekonomicznych.
  4. Organizowanie pomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i bezradności, szczególnie wśród osób najciężej poszkodowanych.
  5. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjno - uświadamiającej do pełnej integracji osób ze stwardnieniem rozsianym ze społeczeństwem ludzi pełnosprawnych i kształtowanie właściwych postaw przy wykorzystaniu środków masowego przekazu i własnych inicjatyw.
  6. Likwidacja barier psychologiczno - społecznym poprzez uświadomienie pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób ze stwardnieniem rozsianym i kształtowanie partnerskich postaw między tymi grupami

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań

Zarząd

Agnieszka Micuła, członek Rady Oddziału
Barbara Szewczyk, sekretarz
Róża Steczko, skarbnik
Stanisław Sikora, wiceprzewodniczący Rady Oddziału
Małgorzata Felger, przewodnicząca Rady Oddziału
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej