Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Polski Klub Ekologiczny
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
12 423 20 47
Telefon
12 423 20 98
Adres rejestrowy
Ulica
Aleja Słowackiego 48
Kod pocztowy
30-037
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000085480
REGON
35057238900000
NIP
676-01-10-921
Rok powstania
1989
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Ochrona, restytuowanie oraz kształtowanie środowiska życia i środowiska kulturowego człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia.
Popieranie idei ekorozwoju, ochrony i zachowania krajobrazu naturalnego, kształtowania w społeczeństwie świadomości ekologicznej poprzez powszechną edukację ekologiczną.
Dążenie do przestrzegania prawa w zakresie ochrony środowiska, współpraca w tym celu z administracją lokalną i rządową oraz samorządami.
Przedkładanie Parlamentowi raportów i opinii do aktów normatywnych.
Współpraca z organizacjami społecznymi i naukowymi w kraju i za granicą.

Prowadzone działania
Udział w CEE Bankowatch Network - sieci 17 organizacji z 11 krajów Europy Środkowej i Wschodniej celem monitorowania działań Międzynarodowych Instytucji Finansowych oraz wpływania na ich politykę i projekty.
Prowadzenie ogólnopolskich kampanii: Zielony Konsument - promowanie proekologicznego modelu konsumpcji.
Prowadzenie prac nad projektem energetycznym - ogólnopolskiej kampanii na rzecz efektywnego wykorzystania energii i promocji alternatywnych źródeł energii.
Utworzenie Koalicji na Rzecz Ratowania Przyrody i Krajobrazu Karpat wobec Projektów Olimpiady Zimowej.
Przygotowanie programu działań przeciwko budowie w Polsce sieci autostrad - promowanie proekologicznej polityki transportowej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej