Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cites

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cites
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
12 429 17 95
Telefon
12 429 17 93
Adres rejestrowy
Ulica
Sławkowska 17 lok. 30
Kod pocztowy
31-016
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000129013
REGON
35071065000000
NIP
676-10-10-854
Rok powstania
1994
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
29
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Działania promujące i wspierające proefektywnościową i proekologiczną politykę energetyczną na poziomie gminy. Zbieranie oraz wymiana informacji i doświadczeń w zakresie oszczędnego gospodarowania energią oraz ułatwianie członkom Stowarzyszenia dostępu do wiedzy i osiągnięć w tej dziedzinie. Podejmowanie wspólnych projektów demonstracyjnych i pilotażowych w zakresie oszczędnego i proekologicznego gospodarowania energią. Wymiana doświadczeń dotyczących realizowanych projektów. Rozwijanie współpracy z zagranicą. Włączenie się w prace funkcjonującej w krajach Wspólnoty Europejskiej sieci miast Energie Cites. Wspieranie członków Stowarzyszenia w kreowaniu i realizacji całościowej polityki efektywnego wykorzystania energii i ochrony środowiska.

Obecnie realizowane projekty:
1.„Europejska Sieć Centrów Edukacyjnych” (EURONET 50/50), maj 2009 r. - maj 2012 r. (partner), dofinansowanie: Inteligentna Energia Europa, UE
Celem projektu jest promocja oszczędzania energii poprzez wdrożenie tzw. metodologii 50/50 w 50 ośrodkach edukacyjnych i utworzenie w ten sposób europejskiej sieci szkół ograniczających zużycie energii i zaangażowanych w walkę ze zmianami klimatycznymi
2.„Porozumienie Burmistrzów dla poprawy klimatu” (Energy for Mayors), maj 2010 r. - kwiecień 2013 r. (partner), dofinansowanie: Inteligentna Energia Europa, UE.
Celem projektu jest wspieranie unijnej inicjatywy klimatycznej pn. „Porozumienie Burmistrzów” poprzez umocnienie sieci Struktur Wspierających Porozumienie, pomoc wybranym miastom w opracowaniu i wdrożeniu Planów Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) oraz promocję Porozumienia wśród samorządów lokalnych.
3.„Zrównoważone i efektywne wykorzystanie energii na obszarach wiejskich” (VISNOVA), czerwiec 2011 r. - listopad 2014 r. (partner), dofinansowanie: Central Europe
Celem projektu jest opracowanie strategii rozwoju regionów w oparciu o europejskie najlepsze praktyki, najnowsze technologie i międzynarodowe doświadczenia z zakresu wykorzystania lokalnych/alternatywnych źródeł energii
4.„Budowanie sieci wspierającej Porozumienie Burmistrzów” (NET-COM), czerwiec 2011 - listopad 2013 r., (partner), dofinansowanie: Inteligentna Energia Europa, UE.
Celem projektu jest wsparcie wdrażania inicjatywy Komisji Europejskiej pn. „Porozumienie Burmistrzów” poprzez ułatwianie współpracy sieciowej i wymiany doświadczeń pomiędzy sygnatariuszami Porozumienia i ich potencjalnymi partnerami.
5.„Apetyt na klimat - ekologiczne menu polskich gmin”, wrzesień 2011 r. - kwiecień 2013 r. (partner), dofinansowanie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Celem projektu jest wypromowanie i wdrożenie wśród polskich władz i społeczności lokalnych ponadnarodowej inicjatywy Komisji Europejskiej pn. Porozumienie Burmistrzów jako narzędzia budowania zrównoważonego rozwoju, podnoszenia świadomości ekologicznej i kształtowania postaw ekologicznych społeczeństwa oraz ochrony klimatu.
6.„Renergy” (LOCAL4CHANGE), styczeń 2012 r. - grudzień 2014 r. (partner), dofinansowanie: INTERREG IVC.
Celem projektu jest zintensyfikowanie współpracy regionalnej na rzecz zwiększenia wykorzystania oraz rozwoju OZE poprzez synergię trzech elementów: tworzenie sprzyjającej polityki, aktywizację biznesu oraz mobilizację społeczności lokalnych.
7.„Green Twinning”, kwiecień 2012 r. - marzec 2014 r. (partner), dofinansowanie: Inteligentna Energia Europa, UE.
Celem projektu jest wymiana doświadczeń pomiędzy miastami/gminami z większym i mniejszym doświadczeniem w zakresie zrównoważonego zarządzania energią (green-twinning) w celu wykorzystania zdobytej wiedzy dla dobra i podniesienia jakości Planów Zrównoważonego Zarządzania Energią w ramach Porozumienia Burmistrzów.
8.„Meshartility”, kwiecień 2012 r. - marzec 2015 r. (partner), dofinansowanie: Inteligentna Energia Europa, UE.
Celem projektu jest opracowanie narzędzi ułatwiających wymianę danych na temat zużycia energii pomiędzy zakładami energetycznymi a władzami lokalnymi odpowiedzialnymi za opracowanie planów i strategii energetycznych. Narzędzia te ułatwią miastom-sygnatariuszom Porozumienia Burmistrzów opracowanie Planów Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP).
9.„Ogród nad głową” - czyli szwajcarskie „zielone dachy” i „żyjące ściany” modelem i inspiracją dla innowacyjnych działań polskich samorządów (gmin) na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu”, maj 2012 r. - kwiecień 2014 r. (koordynator), dofinansowanie: Fundusz Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Celem projektu jest transfer do polskich gmin know-how i najlepszych szwajcarskich praktyk w wykorzystaniu zielonych dachów/żyjących ścian do: redukcji emisji CO2, zwiększenia energoefektywności budynków, retencji wody opadowej dla oszczędności energii w systemach ściekowych i odtwarzania strat powierzchni zielonej zw. z intensywną zabudową.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej