Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko"

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
12 423 12 31
Telefon
12 422 96 38
Adres rejestrowy
Ulica
Lubelska 21
Kod pocztowy
30-003
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
biuro znajduje się w lokalu na I piętrze - domofon nr 12
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000122277
REGON
35014377700000
NIP
676-10-86-863
Rok powstania
1993
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Ludzie
Liczba członków
30
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele "Ogniska":

 • formacja: propagowanie chrześcijańskiej wizji człowieka niepełnosprawnego jako osoby wnoszącej szczególne wartości w życie społeczeństwa i Kościoła; kształtowanie wobec niej postaw czerpiących swą inspirację z Ewangelii;
 • integracja działań: stworzenie płaszczyzny współpracy, wzajemnych kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy ruchami społecznymi, organizacjami i instytucjami, krajowymi i zagranicznymi, którym bliskie są problemy osób niepełnosprawnych;
 • pomoc bezpośrednia: towarzyszenie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz wspieranie ich we wszystkich wymiarach życia: duchowym emocjonalnym, intelektualnym oraz w sferze pomocy konkretnej mającej usprawnić ich życie, na co dzień;
 • inicjowanie działań na rzecz stworzenia modelu polityki socjalnej sprzyjającej pełnemu rozwojowi osób niepełnosprawnych, ich integracji i normalizacji w społeczeństwie;
 • inspirowanie i wspieranie nowych inicjatyw i form działania służących dobru osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Główne działania podejmowane przez Stowarzyszenie to:

 • prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Klub Aktywności" dla 24 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i dodatkowymi wielorakimi niepełnosprawnościami i Filii przy ul. Kolejowej 2 dla 18 osób,
 • prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 15 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i dodatkowymi wielorakimi niepełnosprawnościami,
 • prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłocicach (Gmina Słomniki) dla 25 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 40 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i dodatkowymi wielorakimi niepełnosprawnościami,
  -prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 25 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w Pobiedniku Małym (gmina Igołomia-Wawrzeńczyce),
 • prowadzenie Przedsiębiorstwa Społecznego "Ognisko" Sp. z o.o które zatrudnia osoby niepełnosprawne intelektualnie, chorujące psychicznie i długotrwale bezrobotne. Przedsiębiorstwo prowadzi bar małej gastronomii "Bar przy Ognisku" i świadczy usługi utrzymania czystości na terenie biur i wspólnot mieszkaniowych itp. PS "Ognisko" zatrudnia 10 pracowników.
 • realizacja partnerskiego projektu "Aktywni Razem- partnerstwo na rzecz wprowadzania osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy" współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt jest realizowany we współpracy z Wrocławskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych,
 • Wsparcie Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na Rynku Pracy II, projekt partnerski realizowany w partnerstwie 9 organizacji, którego Liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Krakowski Ośrodek Aktywizacji Zawodowej - program finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ,
 • Powiatowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej - program finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ,
 • prowadzenie punktu poradniczo-informacyjnego (ponieważ biuro Stowarzyszenia znajduje się w centrum Krakowa, bardzo dużo osób szukających informacji na temat niepełnosprawności, możliwości edukacji, wolnych miejsc w ośrodkach wsparcia, czy studentów piszących prace magisterskie trafia do nas, tygodniowo odwiedza nas kilkanaście osób, część informacji udzielana jest telefonicznie),
 • współpraca z innymi organizacjami i instytucjami.

ChSON "Ognisko" od 2006 roku posiada system zarządzania jakością zgodny z Normą ISO 9001:2008 w obszarze "Wspierania osób niepełnosprawnych i ich rodzin w obszarze terapii, rehabilitacji i aktywizacji społecznej, w tym zawodowej".

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pośrednictwo pracy
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Maria Orkisz, wiceprezes
Andrzej Wolski, prezes
Urszula Gurba, sekretarz
Arkadiusz Pisarek, wiceprezes
Wacław Reczek, skarbnik
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej