Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Caritas Archidiecezji Krakowskiej
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
12 637 07 12
Adres rejestrowy
Ulica
Ossowskiego 5
Kod pocztowy
30-656
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Organizacja powstała na mocy umowy państwo - kościół
KRS
0000207658
REGON
04001981800000
NIP
6761119284
Rok powstania
1990
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Caritas Archidiecezji Krakowskiej prowadzi działalność charytatywną w następującym zakresie:

I. Pomoc dla dzieci i rodzin

 • Dom Matki i Dziecka
 • Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą
 • Rodzinne Domy Dziecka
 • Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Dziewcząt
 • Świetlice środowiskowe - placówki wsparcia dziennego
 • Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży

II. Pomoc socjalna

 • Punkt Socjalny
 • Kuchnia św. Brata Alberta, ul. Dietla 48 w Krakowie
 • Schronisko dla bezdomnych kobiet, ul. Sołtysowska 13c w Krakowie
 • Mieszkania chronione

III. Pomoc dla osób chorych i starszych

 • Stacje Opieki oferujące rehabilitację i pielęgnację
 • Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze
 • Turnusy rehabilitacyjne
 • Domy stałego pobytu dla osób starszych
 • Ośrodki dziennego pobytu dla osób starszych

IV. Pomoc dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

 • Środowiskowe Domy Samopomocy
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej
 • Dom stałego pobytu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

V. Działalność edukacyjna

 • Przedszkole im. Marii Montessori, Raciborowice
 • Katolickie Centrum Edukacyjne Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
usługi opiekuńcze
schronienie, nocleg
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
pośrednictwo pracy
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej