Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kole

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kole
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
63 272 09 92
Telefon
63 261 65 86
Adres rejestrowy
Ulica
Wojciechowskiego 21a
Kod pocztowy
62-600
Miejscowość
Koło
Województwo
wielkopolskie
Powiat
kolski
Gmina
Koło
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Podjazd do budynku dla wózków inwalidzkich, winda-platforma do przemieszczania się na kondygnacje.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000007771
REGON
31051496300000
NIP
666-13-25-044
Rok powstania
1992
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2008
Ludzie
Liczba członków
91
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją PSONI jest dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych umysłowo. Stowarzyszenie wspiera rodziny, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym i przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.
Celem jest działalność na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Prowadzone działania:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (od 1992r.) obejmuje edukacją i rehabilitacją 33 dzieci i młodzieży w wieku 3-25 lat. Kadra specjalistyczna w składzie: psycholog, 6 oligofrenopedagogów, logopeda, 2 fizjoterapeutów, muzokoterapeuta kompleksowo i wielodyscyplinarnie świadczą pomoc dostosowaną do stanu wychowanków.
Punkt Wczesnej Interwencji (1993) służy dzieciom od 0-7 r.ż. zagrożonym upośledzeniem umysłowym i upośledzonym umysłowo oraz tym, których rozwój jest znacznie opóźniony i nieharmonijny. Zespół: psycholog, fizjoterapeuta, logopeda, 2 oligofrenopedagogów, pomagają w stymulowaniu psychofizycznego rozwoju dziecka, udzielają wsparcia psychicznego a pracownik socjalny pomocy w uzyskiwaniu świadczeń.

Warsztat Terapii Zajęciowej (1994) obejmuje rehabilitacją społeczną i zawodową 40 uczestników w 7 pracowniach: gospodarstwa domowego, artystycznej, ogrodniczej, 2 stolarskich, krawiecko-tkackiej, technicznej.

Poza prowadzeniem placówek Koło PSONI organizuje spotkania okolicznościowe i imprezy integracyjne. Wyjazdowe formy rehabilitacji i rekreacji. Półkolonie integracyjne. Współpracuje z samorządami, instytucjami i partnerami społecznymi w zakresie zaspakajania potrzeb osób niepełnosprawnych. Promuje twórczość osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie wystaw, aukcji, udziału w konkursach, przeglądach i prezentacjach. Zdobywa fundusze na realizację celów statutowych poprzez opracowywanie projektów, wniosków i programów.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Bogumił Błaszczyk, wiceprzewodniczący zarządu koła
Bożena Wiśniewska, skarbnik
Urszula Szurgot, przewodnicząca zarządu koła
Teresa Dziegińska, członek
Renata Michalska, sekretarz
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej