Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Fundacja "Mielnica"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
63 244 31 71
Telefon
63 244 22 55
Adres rejestrowy
Ulica
Szpitalna 43
Kod pocztowy
62-500
Miejscowość
Konin
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Konin
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Brak barier architektonicznych.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000035780
REGON
00139744200000
NIP
665-00-03-265
Rok powstania
1988
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2011
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Fundacja MIELNICA organizacja pozarządowa utworzona została dnia 16 sierpnia 1988 roku z inicjatywy i założyciela Śp. Dr Piotra Janaszka i Andrzeja Obalskiego - fundatorów.
Fundacja Mielnica jest jedną z pierwszych Fundacji w Polsce, która powstała w celu niesienia kompleksowej pomocy osobom niepełnosprawnym.
Celem Fundacji jest wszechstronna działalność na rzecz propagowania idei rehabilitacji dzieci i młodzieży, promocja i realizacja różnych form kompleksowej rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych i młodzieżowych obozów rehabilitacyjnych oraz wczesnej rehabilitacji małego dziecka.
Fundacja Mielnica stwarza osobom niepełnosprawnym możliwość kształcenia, rozwijania własnych zainteresowań, rehabilitacji, wypoczynku, sportu, uzyskania pracy i radzenia sobie w codziennych sytuacjach. Podejmuje też różne działania, których celem jest kształtowanie właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych w naszym społeczeństwie.

Podstawowe formy działalności:

 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Koninie powstał w 1993 roku i był jednym z pierwszych w Polsce. Otacza opieką 50 osób niepełnosprawnych z terenu Konina. Zajęcia odbywają się w pracowniach: informatyki i podstaw reklamy, krawieckiej, integracyjnej pracowni artystycznej, technicznej, ekologicznej, rewalidacyjnej, gospodarstwa domowego i ogrodniczej.
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielnicy Dużej, gm. Skulsk przyjmuje każdego dnia 30 osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich. Działa na tej samej zasadzie, jak WTZ w Koninie. Uruchomiony został w 1997 roku. Zajęcia odbywają się w pracowniach: artystycznej, gospodarstwa domowego, komputerowej, ogrodniczej, technicznej i umiejętności społecznych.
 • Środowiskowy Dom Samopomocy im. Doktora Piotra Janaszka rozpoczął działalność we wrześniu 1999 roku w Koninie. W zajęciach uczestniczy 35 osób z terenu powiatu i miasta, które są przygotowywane do uczestnictwa w życiu społecznym. Oprócz terapii w poszczególnych pracowniach (techniczna, krawiecko-ogrodnicza, artystyczna i gospodarstwa domowego), zajęcia prowadzi pedagog, logopeda, fizjoterapeuta oraz prowadzone są zajęcia informatyczne.
 • Zakład Pracy Chronionej Fundacji Mielnica w Koninie powstał w 1992 roku w Koninie. Zatrudnia 40 osób niepełnosprawnych, cała załoga liczy 41 osoby. Zakład produkuje odzież roboczą wysokiej jakości, którą sprzedaje na terenie całego kraju.
 • Ośrodek Rehabilitacji Fundacji Mielnica - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej powstał w marcu 1999 roku - z działem fizjoterapii i poradnią dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
 • Ośrodek Szkolenia Instruktorów Terapii Zajęciowej powstał w 1994 roku. Kursy prowadzone są na dwóch poziomach: podstawowym, doskonalącym. Absolwentami Ośrodka jest ponad 600 terapeutów z całej Polski.
 • Gospodarstwo Agroturystyczno-Pomocnicze Fundacji Mielnica zostało uruchomione w 2003 roku. Posiada bazę noclegową dla 25 osób, w której organizowane są m.in.: biwaki oraz spotkania.
 • Klub Środowiskowy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej nieobjętych żadną zorganizowaną formą opieki, zajęcia w Klubie prowadzone są popołudniami przez terapeutów zajęciowych, pedagoga, psychologa. Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Biwak dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi organizowany jest cyklicznie w wakacje. Biwak jest jedyną formą wypoczynku dla przebywających na nim mam lub ojców z dziećmi, ale nie tylko. Biwak trwa tydzień, podczas którego są prowadzone dla dzieci zajęcia rehabilitacyjne, hipoterapia, a dla rodziców spotkania seminaryjne z różnymi specjalistami (psycholog, pracownik socjalny, logopeda, rehabilitant, terapeuta zajęciowy itp.). Biwak odbywa się w Gospodarstwie Agroturystyczno-Pomocniczym Fundacji Mielnica w Mielnicy Dużej.
 • Spotkania artystyczne i sportowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej odbywają się cyklicznie w wakacje. Turnusy trwają 1 tydzień. Uczestniczy w nich dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz niepełnosprawni artyści. Zajęcia artystyczne są prowadzone przez studentów i terapeutów, a sportowe przez przeszkolonych wolontariuszy. Ważnym elementem naszych spotkań jest zawsze integracja środowisk sprawnych i niepełnosprawnych. Spotkania odbywają się w Gospodarstwie Agroturystyczno-Pomocniczym Fundacji Mielnica w Mielnicy Dużej.
 • Ogólnopolska Olimpiada Umiejętności Osób Niepełnosprawnych im. Doktora Piotra Janaszka Abilimpiada - impreza mająca na celu docenienie pracy i wyeksponowanie umiejętności zawodowych osób niepełnosprawnych, a także stworzenie możliwości rywalizacji osobom niepełnosprawnym.
 • Organizacja turnusów rehabilitacyjnych.
 • Mała Galeria - wystawa prac podopiecznych WTZ, ŚDS mieszcząca się przy sklepie chemicznym prowadzonym przez Zakład Pracy Chronionej Fundacji Mielnica.
 • Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego.

Pierwszą formą pomocy niepełnosprawnym na ziemi konińskiej były obozy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z ciężkim kalectwem narządu ruchu, organizowane przez Towarzystwo Walki z Kalectwem, w organizacji których, uczestniczyła również Fundacja Mielnica.
Turnusy rehabilitacyjne, których pomysłodawcą i twórcą był Doktor Piotr Janaszek, organizowane są od ponad 30 lat. Pierwsze odbywały się w Słupcy i Giewartowie, a w 1981 roku letnią bazą rehabilitacyjną stała się Mielnica nad Gopłem.
Podczas turnusów rehabilitacyjnych (w latach 1981 - 2006) w Mielnicy nad Gopłem każdego lata wypoczywało około 250 osób niepełnosprawnych z kraju i zagranicy.
Aktualnie turnusy rehabilitacyjne organizowane są w Zespole Placówek Wspierania Rodziny „SZANSA” w Kosewie gm. Ostrowite w Wielkopolsce.
Dzięki uprzejmości Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich i Spółki Interservis z Łodzi, Fundacja Mielnica w latach 1994 - 2003 prezentowała swoją działalność podczas Salonu Medycznego SALMED w Poznaniu i Targów REHABILITACJA w Łodzi.
Fundacja organizowała również sympozja naukowe dotyczące rehabilitacji dzieci i młodzieży, zaopatrzenia ortopedycznego, integracji i kształcenia społecznego, m.in. "Warsztat terapii zajęciowej szansą dla niepełnosprawnych" (Ślesin), "Promocja polskiej rehabilitacji" (SALMED Poznań), "Motoryzacja inwalidów" (SALMED Poznań) oraz Ogólnopolskie Przeglądy Filmów "Żyją Wśród Nas".
Fundacja Mielnica podejmuje wiele działań m.in. prowadziliśmy szkolenia pt. "Asystent języka migowego", szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, "Koncert dla Każdego", w którym występowały znane osobistości - ministrowie, parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu, biznesmeni i menadżerowie, dyrektorzy szkół i instytucji, przedstawiciele mediów.
Wśród wielu działań podejmowanych przez Fundację na szczególną uwagę zasługują imprezy integracyjne. Największą z nich jest coroczna Olimpiada Umiejętności Osób Niepełnosprawnych - Abilimpiada, której pierwsza edycja odbyła się w 1997 roku. Pomysłodawcą i Twórcą ABILIMPIADY był Śp. Doktor Piotr Janaszek. Dla uczczenia pamięci tego wspaniałego Człowieka Abilimpiada w 1999 roku otrzymała Jego imię.
W 2000 roku w III edycji konkursu dla polskich organizacji pozarządowych "Porządnie poza Rządem" zorganizowanego przez Fundację im. Stefana Batorego Fundacja Mielnica otrzymała III nagrodę za organizowanie Ogólnopolskiej Olimpiady Umiejętności Osób Niepełnosprawnych im. Doktora Piotra Janaszka Abilimpiada, za rozwiązania systemowe dotyczące niepełnosprawnych i konsekwentną kontynuację działalności, którą zapoczątkował Doktor Piotr Janaszek.
Nasza organizacja stara się szybko reagować na różne problemy i zagrożenia w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji rodzin z osobą niepełnosprawną.

Cieszy nas ogromnie fakt, iż jesteśmy postrzegani jako partner w realizacji wielu zadań w zakresie pomocy społecznej.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Odbiorcy działań

Zarząd

Mirosława Perczyńska, członek Zarządu
Jan Jastrzębski, członek Zarządu
Danuta Grodzka, członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej