Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "Rafael"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
41 302 24 93
Telefon
501 521 558
Telefon
41 302 24 93
Adres rejestrowy
Ulica
Cedro Mazur 19
Kod pocztowy
25-252
Miejscowość
Kielce
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
Kielce
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000014751
REGON
29055729000000
NIP
959-14-78-889
Rok powstania
1994
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. pogłębianie życia duchowego członków Stowarzyszenia poprzez formację, działalność ewangelizacyjną i służbę na rzecz potrzebujących,
 2. działanie na rzecz rozwoju duchowego, religijnego, emocjonalnego i intelektualnego osób, do których skierowane są działania Stowarzyszenia,
 3. opieka nad dziećmi i młodzieżą przez organizowanie i prowadzenie szkół, przedszkoli, zakładów opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych, prowadzenie kolonii i innych form wypoczynku dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych demoralizacją,
 4. inspirowanie ludzi do przemieniania otoczenia w duchu chrześcijańskim,
 5. niesienie pomocy duchowej i materialnej ludziom ubogim i cierpiącym w oparciu o środki materialne będące wynikiem działalności charytatywnej, gospodarczej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi przez:

 1. niesienie pomocy osobom objętym działalnością Stowarzyszenia, zwłaszcza pomocy organizacyjnej, moralnej, duchowej, psychologicznej, oświatowo-wychowawczej, prawnej, medycznej a także charytatywnej,
 2. organizowanie i prowadzenie własnych placówek wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, rehabilitacyjno-adaptacyjnych,
 3. prowadzenie katolickich ośrodków poradnictwa i terapii,
 4. prowadzenie warsztatów i kursów przygotowujących do małżeństwa,
 5. prowadzenie dla dorosłych, dzieci i młodzieży różnych form edukacyjnych i formacyjnych w celu dostarczenia wiedzy i umiejętności oraz rozwijania kompetencji osobistych, wychowawczych i rodzicielskich,
 6. angażowanie, formowanie i szkolenie do działalności wynikającej z celów Stowarzyszenia młodzieżowych liderów i wolontariuszy,
 7. prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, szkoleniowej i badawczej,
 8. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług, wspomagających działania zgodne ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień

Zarząd

Agnieszka Stawarska, Członek Zarządu
Agnieszka Sołtys, Członek Zarządu
Tadeusz Sakowicz, Wiceprzewodniczący
Agata Czyszczoń, Przewodnicząca
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej