Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że artykuły z ngo.pl są dostępne również w wersji audio? Wybrane teksty o tematyce społecznej w formie nagrań. Posłuchaj

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne"

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 501 43 11
Telefon
81 501 65 94
Telefon
602 459 137
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
w godz. 9.00 - 15.00; telefonicznie można potwierdzić czy biuro w danym dniu będzie czynne
Ulica
Plac Powstańców Warszawy 2
Kod pocztowy
00-030
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Adres kontaktowy
Ulica
Aleja Kasztanowa 2
Kod pocztowy
24-150
Miejscowość
Nałęczów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000163698
REGON
01224042700000
NIP
5261771733
Rok powstania
1996
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Federacja zrzesza stowarzyszenia w celu:

 1. wspólnego prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej na rzecz członków;
 2. tworzenia ogólnopolskiego systemu kategoryzacji i standaryzacji wiejskiej bazy noclegowej;
 3. podejmowania współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym profilu;
 4. nawiązywania współpracy z przedstawicielami władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządowej oraz innymi organizacjami, instytucjami i osobami prywatnymi w kraju i za granicą;
 5. wymiany i upowszechniania doświadczeń z zakresu organizacji i rozwoju turystyki wiejskiej;
 6. tworzenia bazy danych o gospodarstwach agroturystycznych;
 7. prowadzenia analizy rynku turystyki wiejskiej;
 8. współpracy z mass mediami;
 9. organizowania szkoleń, wykładów, odczytów, seminariów, wystaw, spotkań dyskusyjnych;
 10. współdziałania członków na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej;
 11. popierania i rozwijania wszelkich inicjatyw mających na celu dobro mieszkańców wsi i ich gości - turystów;
 12. współdziałanie z władzami i instytucjami państwowymi, samorządami oraz z organizacjami społecznymi w sprawach dotyczących funkcjonowania turystyki na obszarach wiejskich i jej koordynacji;
 13. dostosowywania arkuszy kategoryzacyjnych do wprowadzanych zmian w przepisach prawnych dotyczących działalności turystycznej na wsi.

Prowadzone działania
Szkolenia z zakresu korzystania z modułów strony www.agroturystyka.pl, których odbiorcami są członkowie stowarzyszeń zrzeszonych w PFTW "GG"; kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej dla osób zainteresowanych podnoszeniem i certyfikacją jakości prowadzonej działalności, nabywania umiejętności interpersonanlnych kwaterodawców wiejskich, pisanie projektów, szkolenia z zakresu dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej w gospodarstwach agroturystycznych.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
turystyka, krajoznawstwo
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Andrzej Mikołajewicz, członek zarządu
Anna Oliszewska, członek zarządu
Jarosław Lichacy, członek zarządu
Krystyna Drąg, wiceprezes
Wiesław Czerniec, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej