Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Towarzystwo Wspierania Twórczości Dziecięcej "Słoneczni"

Towarzystwo Wspierania Twórczości Dziecięcej "Słoneczni"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
608 058 056
Telefon
32 259 9110
Adres rejestrowy
Ulica
Aleja Korfantego 8
Kod pocztowy
40-004
Miejscowość
Katowice
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000095730
REGON
27124363000000
NIP
634-18-50-464
Rok powstania
1992
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Ludzie
Liczba członków
69
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Towarzystwa jest:
1) opieka, wspieranie i tworzenie sprzyjających warunków materialnych dla działalności Harcerskiego Zespołu Artystycznego "SŁONECZNI",
2) promocja twórczości muzycznej dla dzieci i młodzieży,
3) wspieranie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży,
4) wspieranie najbardziej wartościowych dokonań twórczych, poszukiwanie nowych rozwiązań i form wyrazu artystycznego,
5) gromadzenie środków celem finansowania nowych pozycji repertuarowych (w tym szczególnie piosenek) dla dzieci i młodzieży,
6) upowszechnienie najbardziej wartościowych dokonań twórczych wśród dzieci i młodzieży poprzez koncerty, nagrania radiowe i telewizyjne oraz własne wydawnictwa,
7) gromadzenie piosenek zuchowych, harcerskich i innych dla dzieci i młodzieży celem upowszechnienia ich wśród wszystkich chętnych,
8) tworzenie warunków dla więzi kultury polskiej z kulturą innych krajów i narodów,
9) prezentacja w kraju i poza jego granicami dorobku polskiej kultury dziecięcej.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1) pozyskanie i gromadzenie środków finansowych i dóbr materialnych z przeznaczeniem ich w całości na cele statutowe Towarzystwa,
2) współpracę z organami administracji samorządowej, organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi, osobami prawnymi i fizycznymi, a także z innymi stowarzyszeniami, związkami i fundacjami,
3) organizowanie i patronowanie imprezom kulturalnym i artystycznym z udziałem dzieci i młodzieży,
4) prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego,
5) prowadzenie działalności informacyjnej,
6) fundowanie nagród i wyróżnień dla osób i twórców, działających dla dobra kultury dzieci i młodzieży,
7) inne formy działalności służące celom Towarzystwa.

TWTD "Słoneczni" prowadzi działalność w zakresie:

  • promowanie twórczości muzycznej dla dzieci i młodzieży,
  • wspieranie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży,
  • organizowanie i patronowanie imprezom kulturalnym i artystycznym z udziałem dzieci i młodzieży,
  • prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej repertuaru piosenek harcerskich i dziecięcych,
  • udział zespołu "Słoneczni" w nagraniach radiowych i telewizyjnych,
  • koncerty zespołu "Słoneczni" w kraju i za granicą,
  • prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych poprzez wydawanie płyt CD i śpiewników z piosenkami wykonywanymi przez zespół "Słoneczni".

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej