Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 205 38 80
Telefon
32 445 37 54
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek w godz. 10.00 - 15.00
Ulica
Kościuszki 46
Kod pocztowy
40-048
Miejscowość
Katowice
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
siedziba dostępna dla osób poruszających się na wózkach, jest dostępny tłumacz języka migowego
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000014574
REGON
27102998200000
NIP
6341643216
Rok powstania
1990
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
34
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Naszą misją jest wspieranie osób znajdujących się w krytycznych sytuacjach życiowych, w ich trudnym dążeniu do osiągnięcia życiowej samodzielności i prowadzenia godnego życia. Pomagamy osobom z niepełnosprawnością, w podeszłym wieku, żyjącym w ubóstwie, na marginesie życia społecznego.

Prowadzone działania:

  • Ośrodek Pomocy Kryzysowej - udziela bezpłatnej pomocy w postaci poradnictwa obywatelskiego, rodzinnego i socjalnego (blisko 600 osób korzystających z pomocy rocznie).
  • Warsztat Terapii Zajęciowej im. O. Stanisława Bocera OMI - codzienna rehabilitacja społeczna i zawodowa dla osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym głębszego stopnia (30 uczestników).
  • Wspólnoty Spotkań (d. Świetlica Terapeutyczna) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia organizowane są wyłącznie przez wolontariuszy, w soboty zgodnie z terminarzem https://www.spes.org.pl/co-robimy/terminarz. Wspólnoty organizują coroczne obozy zimowe i letnie. W ramach Programu działają grupy wsparcia dla rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną (średnio 40 uczestników rocznie).
  • Program Edukacji Obywatelskiej - publikacja w Internecie aktualizowanego informatora "Twoje Prawa" o świadczeniach, usługach, zwolnieniach podatkowych i innych przywilejach - dla osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin (średnio 27.000 odwiedzin serwisu miesięcznie).
  • Program Spraw Precedensowych i Inicjatywy Ustawodawczej - w zakresie wybranych problemów zidentyfikowanych w sprawach prowadzonych przez nasz Ośrodek Pomocy Kryzysowej, uczestniczymy w wybranych postępowaniach sądowych i administracyjnych, których zmieniający niekorzystną praktykę (wykładnię sądową bądź urzędową interpretację) wynik, może mieć kluczowe znaczenie dla sytuacji większej ilości osób oraz sporządzamy projekty zmian w obowiązującym ustawodawstwie
  • Wspólnota Św. Józefa - to Dom o rodzinnym i wspólnotowym charakterze przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które wymagają wsparcia w samodzielnym funkcjonowaniu po śmierci swych rodziców.
  • Program Pomocy Dzieciom - stała comiesięczna pomoc finansowa dla rodzin podejmujących trud całodobowej domowej opieki nad dziećmi w ciężkim stanie klinicznym.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Działalność nieodpłatna obejmuje m.in.: pomoc psychologiczną, poradnictwo prawne, konsultacje i doradztwo na terenie Ośrodka Pomocy Kryzysowej i w ramach Programu Edukacji Obywatelskiej oraz fundusz pomocy stypendialnej dla rodzin opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym (Program Pomocy Dzieciom). Nieodpłatny jest udział w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej. Działalność odpłatna (uczestnicy ponoszą częściową odpłatność) jest prowadzona w formie rehabilitacji osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w ramach Wspólnot Spotkań oraz częściową odpłatność ponoszą mieszkańcy Domu Rodzinnego - Wspólnoty św. Józefa.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
stypendia
profilaktyka uzależnień
rehabilitacja, terapia
poradnictwo specjalistyczne
usługi opiekuńcze
schronienie, nocleg
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Zarząd

Grzegorz Sikora, prezes zarządu
Joanna Mazurek, zastępca prezesa zarządu
Hanna Piela, członek zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej