Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
503 806 535
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00
Ulica
Zwycięstwa 1
Kod pocztowy
44-100
Miejscowość
Gliwice
Województwo
śląskie
Powiat
Gliwice
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
schody
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000124999
REGON
00080668300000
NIP
6312207903
Rok powstania
1956
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
40
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
JAZZtrzębie 2020

JAZZtrzębie 2020

Autor/źródło: Maciej Kanik

JAZZtrzębie 2020

JAZZtrzębie 2020

Autor/źródło: Maciej Kanik

JAZZtrzębie 2020

JAZZtrzębie 2020

Autor/źródło: Maciej Kanik

JAZZtrzębie 2020

JAZZtrzębie 2020

Autor/źródło: Maciej Kanik

JAZZtrzębie 2020 - Dorota Miśkiewicz

JAZZtrzębie 2020 - Dorota Miśkiewicz

Autor/źródło: Maciej Kanik

Miniatura JAZZtrzębie 2020
Miniatura JAZZtrzębie 2020
Miniatura JAZZtrzębie 2020
Miniatura JAZZtrzębie 2020
Miniatura JAZZtrzębie 2020 - Dorota Miśkiewicz

Podoba Ci się nasza działalność?

Możesz nam pomóc - wesprzyj nasze działania

Misją SJC jest rozwój sztuki muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów związanych z muzyką jazzową i gatunkami jej pokrewnymi, ale nie tylko. Organizacja łączy także inne obszary sztuki, jak grafika, fotografia, film, sztuki wizualne. Wspólnym mianownikiem jest jednak zawsze muzyka.

Celem SJC jest opieka nad rozwojem młodych kadr muzyków, ale także grafików, fotografików, filmowców, publicystów i organizatorów w obszarach kultury związanych z zjawiskiem pod tytułem „jazz”. Stowarzyszenie współpracuje w tej materii ze światowymi ośrodkami kultury, organizacjami trzeciego sektora, przedsiębiorstwami i ośrodkami rządowymi związanymi z organizacją życia kulturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki jazzowej i gatunków jej pokrewnych.

SJC ma ponad 60letnią tradycję. Śląski Jazz Club został założony w 1956 roku, co czyni organizację najstarszym stowarzyszeniem jazzowym w kraju. W latach 80-tych zeszłego stulecia Śląski Jazz Club powołał do życia festiwal "Rawa Blues", a nawet "Metalmanię". Również Dom Pracy Twórczej "Leśniczówka" w Chorzowie, który oficjalnie zaistniał latem 1984 roku, powstał jako Dom Pracy Twórczej Śląskiego Jazz Clubu.

About

Silesian Jazz Club Music Association was established in 1956 by a group of jazz enthusiasts from Silesia region and is the oldest jazz association in Poland. During the 60 years of its existence it has created an enormous amount of events, concerts, festivals and other projects.

The main aims of the Association are:

  • gathering professional musicians, music critics, organisers and music promoters in one organisation, connected with jazz music;
  • developing high quality jazz music and related genres;
  • taking care of professional development of young musicians, journalists, organisers and the whole amateur jazz society in the region;
  • representing artistic and business matters of members of the Association.

The mission of SJC is the development of musical art, with particular emphasis on areas related to jazz and related genres, but not only. The organization also connects other areas of the art, such as graphics, photography, film, and visual arts. However, the common denominator is always music. 

The aim of SJC is to care for the development of young musicians, but also graphic designers, photographers, filmmakers, journalists and organizers in the areas of culture related to the phenomenon of "jazz". The Association cooperates in this matter with world cultural centers, third sector organizations, enterprises and government centers related to the organization of cultural life, with particular emphasis on jazz music and related genres.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Działalność gospodarcza jest prowadzona przez Stowarzyszenie w zakresie sklasyfikowanym w PKD jako: 1) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja 2) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych 3) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 4) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 5) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 6) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego sklasyfikowaną w PKD jako: 1) 58.11.Z Wydawanie książek; 2) 58.13.Z Wydawanie gazet; 3) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; 4) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza; 5) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; 6) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 7) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; 8) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 9) 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów; 10) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych; 11) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych; 12) 65.12.Z Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe; 13) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych; 14) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; 15) 74.20.Z Działalność fotograficzna; 16) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 17) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki; 18) 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 19) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 20) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; 21) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 22) 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; 23) 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 24) 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza; 25) 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych; 26) 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem; 27) 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; 28) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 29) 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych 30) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
film
sztuki wizualne, wzornictwo
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
promocja regionu
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z Internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić)
współpraca z administracją
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Zarząd

Daniel Ryciak, Prezes Zarządu
Paweł Kołodziej, Wiceprezes Zarządu
Władysław Majewski, Skarbnik
Magdalena Zaremba , Sekretarz
Tomasz Beler, Członek Zarządu
Reklama

Sprawozdania

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
46 1140 2004 0000 3902 7971 7412
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej