Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 615 64 69
Telefon
32 615 64 69
Adres rejestrowy
Ulica
Matejki 24
Kod pocztowy
43-600
Miejscowość
Jaworzno
Województwo
śląskie
Powiat
Jaworzno
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000040813
REGON
27291070200000
NIP
632-11-81-801
Rok powstania
1995
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Ludzie
Liczba członków
23
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:

  • prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (dotyczy również działalności na rzecz członków Stowarzyszenia)
  • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów bezpośrednich i współpracy między społeczeństwami międzynarodowymi
  • prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz promocja i organizacja wolontariatu
  • działanie na rzecz pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz przeciwdziałanie wszelkim patologiom i negatywnym zjawiskom społecznym (alkoholizm, narkomania, itp)
  • upowszechnianie i rozwijanie działalności naukowej, szkoleniowej i oświatowej w zakresie integracji z U.E., ochrony środowiska, stosunków pracy i pomocy społecznej.

Stowarzyszenie prowadzi zarejestrowany w ewidencji miasta Jaworzna Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Kadr oraz zarejestrowany w Urzędzie Marszałkowskim Instytut Doskonalenia Nauczycieli (niepubliczne placówki szkoleniowe).

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
wsparcie lokalowe, techniczne
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Włodzimierz Foryś, wiceprezes zarządu
Paweł Ciupek, skarbnik
Zbigniew Wójcik, prezes zarządu
Jan Witt, sekretarz zarządu
Danuta Milner-Brzóska, wiceprezes zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej