Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 615 64 69
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek w godz. 8.00 -12.00
Ulica
Matejki 24
Kod pocztowy
43-600
Miejscowość
Jaworzno
Województwo
śląskie
Powiat
Jaworzno
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000040813
REGON
27291070200000
NIP
6321181801
Rok powstania
1995
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Ludzie
Liczba członków
23
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:

  • prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (dotyczy również działalności na rzecz członków Stowarzyszenia)
  • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów bezpośrednich i współpracy między społeczeństwami międzynarodowymi
  • prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz promocja i organizacja wolontariatu
  • działanie na rzecz pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz przeciwdziałanie wszelkim patologiom i negatywnym zjawiskom społecznym (alkoholizm, narkomania, itp)
  • upowszechnianie i rozwijanie działalności naukowej, szkoleniowej i oświatowej w zakresie integracji z U.E., ochrony środowiska, stosunków pracy i pomocy społecznej.

Stowarzyszenie prowadzi zarejestrowany w ewidencji miasta Jaworzna Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Kadr .

Reklama

Organizacja jest Podmiotem Ekonomii Społecznej

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Realizowane usługi:
  • Edukacja
  • Turystyka, rozrywka
  • Usługi społeczne

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Odbiorcy działań

Zarząd

Zbigniew Wójcik, prezes zarządu
Kazimierz Kaszany, wiceprezes zarządu
Danuta Milner-Brzóska, wiceprezes zarządu
Jan Witt, sekretarz zarządu
Paweł Ciupek, skarbnik
Tomasz Sędor, członek zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej