Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja "Unia Bracka"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 240 10 65
Telefon
32 240 20 36
Telefon
32 240 10 65
Adres rejestrowy
Ulica
Kokota 172
Kod pocztowy
41-711
Miejscowość
Ruda Śląska
Województwo
śląskie
Powiat
Ruda Śląska
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000085516
REGON
27023449600000
NIP
954-13-02-823
Rok powstania
1992
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja Fundacji
Zabezpieczenie opieki medycznej w zakresie:

  • podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej, medycyny pracy (rozpoznawanie i ocena ryzyka zawodowego w miejscu pracy, kontrolowanie czynników występujących w środowisku pracy i praktyki stosownej w miejscu pracy, mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie pracowników, poradnictwo w zakresie planowania i organizacji pracy, włączając w to projektowanie stanowisk pracy, dobór maszyn i urządzeń, ocena ich stanu oraz innych przedmiotów czy surowców używanych w pracy, udział w opracowaniu programów poprawy higieny zdrowia);
  • poradnictwo w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, a także w sprawach doboru urządzeń ochrony osobistej i zbiorowej, kontrola zdrowia pracowników, popieranie nowych metod i sposobów dostosowania warunków pracy do potrzeb zdrowotnych pracowników, działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej, działalność szkoleniowa w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, organizowanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, udział w analizach przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
  • organizowanie szkoleń i pomoc finansowa w szkoleniu kadr dla służby zdrowia; finansowanie i organizacyjne wspieranie współpracy i wymiany doświadczeń kadry medycznej z wszelkimi organizacjami krajowymi i zagranicznymi;
  • organizowanie i finansowanie inicjatyw, imprez zmierzających do poprawy zdrowotności społeczeństwa.

Prowadzone działania
Odbiorcami usług medycznych oferowanych przez zakłady Fundacji ”Unia Bracka” jest społeczność lokalna w tym m.in. górnicy, emeryci i renciści górniczy oraz ich rodziny, a także państwowe i prywatne instytucje, korzystające w zakładach Fundacji z badań w zakresie medycyny pracy oraz świadczeń medycznych z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, rehabilitacji oraz stomatologii. Fundacja systematycznie organizuje i prowadzi akcje prozdrowotne, mające na celu szeroko rozumianą profilaktykę i edukację zdrowotną oraz zapobieganie chorobom najczęściej dotykającym współczesne społeczeństwo, m.in ”Żółta Dekada” - akcja szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, ”Różowy Tydzień” - akcja uświadamiająca kobietom istotę umiejętności samobadania, a także doroczne organizowanie szczepień przeciwko grypie. Podczas akcji pacjenci mają okazję do zapoznania się z oferowanym przez zakłady Fundacji wachlarzem usług medycznych, a także możliwość wykonania bezpłatnych badań np. poziomu cholesterolu, ciśnienia krwi, EKG i wielu innych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
usługi medyczne
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej