Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 206 98 43
Telefon
722 152 180
Adres rejestrowy
Ulica
Moniuszki 7
Kod pocztowy
40-005
Miejscowość
Katowice
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa fundacji nie posiadająca osobowości prawnej
REGON
00200603000098
NIP
522-18-00-095
Rok powstania
1989
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej działa od 1990 roku. Od początku istnienia realizuje podstawową misję Fundacji wspierając merytorycznie i organizacyjnie samorządy województwa katowickiego i częstochowskiego, a później śląskiego. Poprzez szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje, działalność doradczą i ekspercką stara się podnosić kwalifikacje pracowników administracji samorządowej, kształci liderów lokalnych i radnych. Dotychczas z różnych form kształcenia w Ośrodku skorzystało ok. 150 tysięcy osób z gmin i powiatów w regionie. Działania Ośrodka spotykają się z przychylnością ze strony Sejmiku Województwa Śląskiego, Urzędu Marszałkowskiego, Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, instytucji rządowych i wielu organizacji pozarządowych. Z Ośrodkiem na stałe współpracują wykładowcy i trenerzy z Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, prywatnych szkół wyższych województwa śląskiego, instytucji samorządowych i państwowych oraz organizacji pozarządowych. Ośrodek oferuje pracownikom wszystkich szczebli administracji samorządowej i radnym pełny zakres szkoleń dla samorządu, dotyczących zmian legislacyjnych szeroko rozumianego prawa, pomocy społecznej, finansów, zamówień publicznych, inwestycji, ochrony środowiska, pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej, polityki informacyjnej, promocji i wielu innych zagadnień. Realizuje również na zamówienie szkolenia na terenie gmin i powiatów ze wszystkich tematów związanych z działalnością samorządu terytorialnego. W swojej ofercie posiada również szeroki zakres doradztwa dla samorządu, w szczególności związany z przygotowywaniem wniosków i innych opracowań do funduszy strukturalnych. Przy Ośrodku działa pięć forów, zarówno pracowników samorządowych jak i radnych. Przy Ośrodku działa także Punkt Konsultacyjny dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, oferując wysokiej jakości usługi informacyjne i doradcze. Zgodnie ze swoją misją Ośrodek wspiera również inne organizacje pozarządowe.

Po tylu latach działalności Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki stał się znaną w regionie instytucją szkoleniową i doradczą, zdobył stałe miejsce wśród innych organizacji samorządowych na Śląsku.

W 2013 r. Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki połączył się z Ośrodekiem regionalnym FRDL w województwie dolnośląskim - FRDL Centrum Dolnośląskie, realizując misję Fundacji w obu województwach.

Działające od listopada 1990 r. do czerwca 2013 r. FRDL-CD wspierało samorząd poprzez szkolenia, fora specjalistyczne, doradztwo specjalistyczne, projekty europejskie, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i współpracę zagraniczną.

Jednocześnie z połączeniem z FRDL-CD do Ośrodka przyłączono filię FRDL-CD w Jeleniej Górze - Centrum Samorządu Lokalnego.

FRDL jest członkiem założycielem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej