Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Europejskie Forum Studentów AEGEE Katowice
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 359 19 32
Adres rejestrowy
Ulica
Bankowa 5
Kod pocztowy
40-007
Miejscowość
Katowice
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Adres kontaktowy
Ulica
Bankowa 11
Kod pocztowy
40-007
Miejscowość
Katowice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000050708
REGON
27326865600000
NIP
954-19-59-902
Rok powstania
1996
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
16
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Głównymi celami, jakie przyświecają naszej działalności są przyspieszenie procesu integracji europejskiej poprzez wspólną pracę młodych w Europie, połączenie Europy siecią osobistych kontaktów i przyjaźni, wymiana myśli i spostrzeżeń oraz przełamywanie stereotypów, przybliżanie problemów Polski: politycznych, kulturalnych i społecznych młodzieży z innych krajów Europy, pomoc studentom Uniwersytetu Śląskiego i innych wyższych uczelni w podróżowaniu, uczestnictwie w międzynarodowych konferencjach oraz studiowaniu i pracy za granicą.

Co planujemy w 2010 roku?

Aż trzy projekty - szkoleniowy w maju, europejsko-kulturowy w lipcu oraz stricte kulturowy w listopadzie. Ponadto w trakcie roku zorganizujemy w/w cykliczne szkolenia LTC. Wszystkie projekty będą realizowane we współpracy z Urzędem Miasta Katowice, Śląskim Urzędem Marszałkowskim, Śląskim Urzędem Wojewódzkim oraz Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, a także z Akademią Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

Polska Szkoła Pozyskiwania Funduszy (Fundraising School - FR School) 6-10 maja 2010 r.
Cykliczny projekt poświęcony najnowszym osiągnięciom w dziedzinie pozyskiwania funduszy w Polsce i na świecie. W projekcie wezmą także udział znani fachowcy ze świata Fundraisingu o niekwestionowanym autorytecie w środowisku FR-owców.

Program szkoleń obejmuje trzy główne bloki tematyczne, poniżej przedstawiamy tylko skrótowy opis każdego z nich.
a) Fundraising instytucjonalny skoncentrowany na trudnej umiejętności konstruowania wniosków i pism niezbędnych do pokonania wszechobecnej machiny biurokratycznej.
b) Fundraising komercyjny zorientowany na budowaniu strategii FR, tworzeniu budżetów oraz ofert, studiów wykonalności, a także analizie mocnych i słabych stron (SWOT).
c) Fundraising a komunikacja, który obejmuje techniki negocjacyjne, umiejętności argumentacji, analizę ryzyka w FR oraz dobór odpowiednich ludzi na stanowisko osoby odpowiedzialnej za pozyskiwanie funduszy.

AEGEE Summer University Operation Black Gold (Letni Uniwersytet Operacja Czarne Złoto) - 1 -15 lipca 2010 r.
To największy międzynarodowy projekt AEGEE Europe, realizowany corocznie przez lokalne oddziały AEGEE. "Summery" to najczęściej dwutygodniowe obozy zagraniczne organizowane latem przez studentów dla studentów. Dzięki głównemu celowi projektu - wymianie międzykulturowej, uczestnicy mają możliwość poznania ciekawych ludzi, poznania Lokalnej kultury, podszkolenia języków obcych i - co najważniejsze - przeżycia niezapomnianej przygody!
W naszych planach znajduje się m.in. zwiedzanie zakładów przemysłowych takich jak: kopalnie, huty, fabryki samochodowe. Poza tym obowiązkowym punktem programu będzie wspinaczka na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej przy współpracy z GOPR-em oraz zwiedzanie najważniejszych zabytków Śląska i okolic.

"MyŚląsk" - festiwal artystyczny łamiący stereotypy na Śląsku o Śląsku 19-21 listopada 2010 r.
Projekt odbędzie się w dniach 19-21 XI 2010 roku na terenie Katowic i Zabrza. Festiwal ma na celu burzenie fałszywych stereotypów o Śląsku, oraz ukazanie bogatych walorów lokalnej kultury wysokiej. Pragniemy, aby nasz region nie kojarzył się tylko i wyłącznie z przemysłem ciężkim i gwarą śląską. Doceniając ich wartość, chcemy jednak zauważyć, że Górny Śląsk ma o wiele więcej do zaoferowania. Festiwal "MyŚląsk" pozwoli nam pokazać ten jego fragment, który do tej pory był marginalizowany. Co więcej, stawiamy sobie za cel przełamanie wstydu śląskości przejawiającego się w propagowaniu powierzchownych stereotypów, oraz poprzez odbudowę zerwanej pamięci, zaszczepienie wśród mieszkańców dumy z własnego pochodzenia.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
działalność na rzecz integracji europejskiej
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej