Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Co powinny wiedzieć o finansach osoby kierujące stowarzyszeniem, fundacją? To ważne dla zarządów NGO! Zamów poradnik PDF

Związek Ukraińskiej Młodzieży Niezależnej

Związek Ukraińskiej Młodzieży Niezależnej
Kontakt
Telefon
58 301 58 78
Adres rejestrowy
Ulica
Aksamitna 4a
Kod pocztowy
80-858
Miejscowość
Gdańsk
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000052811
REGON
19023674900000
NIP
5832083430
Rok powstania
1992
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:

Rozwijanie aktywności społecznej, kulturalnej i oświatowej młodzieży ukraińskiej.
Działanie na rzecz pogłębiania postaw demokratycznych, tolerancji i poszanowania wszystkich narodowości zamieszkujących RP.
Działanie na rzecz włączenia młodzieży w proces tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.
Występowanie w sprawach dotyczących całej społeczności ukraińskiej zamieszkującej RP.
Przeciwdziałanie procesom asymilacji narodowościowej oraz kultywowanie tradycji i wychowanie w ojczystej kulturze.
Rozwijanie współpracy pomiędzy mniejszościami narodowymi w RP.
Tworzenie wzorców pokojowego współistnienia wielu kultur oraz szerzenia wśród społeczeństwa postaw tolerancji i wzajemnego poszanowania.

Prowadzone działania:

Cykliczne imprezy kulturalne mniejszości narodowych: "Festiwale Mniejszości Narodowych", "Dni Muzyki Religijnej", "Bytowska Warta" - impreza kulturalno-plenerowa odbywająca się od 1990 roku we wsi Udorpie koło Bytowa. Celem imprezy jest integracja lokalnej społeczności zamieszkałej w dużej części przez Kaszubów i Ukraińców, poprzez wspólną zabawę i prezentację dorobku kulturalnego tychże społeczności. W roku 1995 w Bytowskiej Watrze wzięło udział około 3000 uczestników.
"Ukraińskie Jarmarki Młodzieżowe" - coroczna największa prezentacja dorobku kulturalnego młodzieży ukraińskiej w Polsce. Impreza kulturalna o 20-letniej tradycji. Od 1992 r. organizacja imprezy została przekazana ZUMN, jako jedynej organizacji ukraińskiej młodzieży w Polsce.
Organizacja dwóch edycji "Festiwalu Mniejszości Narodowych". Celem Festiwalu jest zarówno prezentacja kultury mniejszości narodowych, jak i integracja samych mniejszości, nawiązanie współpracy i przyjaźni pomiędzy obywatelami jednego państwa a przedstawicielami różnych kultur.
"Ukraińskie Noce" - cykliczna impreza organizowana od 1990 roku mająca na celu zintegrowanie awangardowych środowisk twórczych polskiej i ukraińskiej młodzieży. Od 1993 roku "Ukraińskie Noce" organizujemy w ramach Festiwalu Kultury Ukraińskiej.
Konferencje "Międzynarodowa Współpraca Młodzieży".
Szkolenia dla organizacji pozarządowych z Płn. Polski, w rejonach o dużym procencie mniejszości narodowych.
Prowadzenie w Gdańsku "Ośrodka Informacji Mniejszości Narodowych" - w 1993 roku projekt ten został laureatem konkursu "Projekt Wspierania Sieci Demokratycznej" ogłoszonego przez Academy for Educational Development. Celem projektu jest pomoc, edukacja i tworzenie lobbingu organizacji mniejszości narodowych w Polsce.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
działalność na rzecz integracji europejskiej
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej