Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodek Regionalny w Gdańsku

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodek Regionalny w Gdańsku
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
58 772 42 16
Telefon
58 550 32 39
Adres rejestrowy
Ulica
Plac Solidarności 1
Kod pocztowy
80-863
Miejscowość
Gdańsk
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa fundacji nie posiadająca osobowości prawnej
REGON
00200603000310
NIP
522-00-01-895
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją FRDL OR w Gdańsku jest wspieranie osób, organizacji i środowisk biorących udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Poprzez szkolenia radnych, pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych podnosimy kwalifikacje oraz doskonalimy warsztat pracy administracji publicznej oraz sektora pozarządowego.

Prowadzone działania:

  • Wspomaganie integracji środowisk poprzez działalność Forów, zrzeszających urzędników różnego szczebla. Specjaliści z różnych dziedzin, związanych z szeroko rozumianą tematyką samorządową pełnią rolę moderatorów i konsultantów na comiesięcznych spotkaniach. Podczas tych spotkań członkowie mają możliwość wymiany doświadczeń i uzyskania odpowiedzi na najbardziej nurtujące ich pytania związane z wykonywaną pracą. W ramach działalności FRDL OR w Gdańsku działają fora: Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Pomorskiego, Forum Skarbników Samorządów Województwa Pomorskiego, Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza, Pomorskie Forum Pomocy Społecznej, Forum Urzędników Europejskich Województwa Pomorskiego, Forum Oświaty Samorządowej Województwa Pomorskiego, Forum Koordynatorów Projektów, Forum Pracowników Urzędów Stanu Cywilnego Województwa Pomorskiego oraz Pomorskie Forum Sekretarek i Asystentek.
  • Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, kursów, treningów, warsztatów dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.
  • Konsultacje i doradztwo dla samorządów, administracji, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspomaganie inicjatyw obywatelskich. W ciągu ostatnich pięciu lat konsultanci Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zrealizowali dziesiątki projektów, w ramach których powstały opracowania dotyczące planowania strategicznego w jednostkach samorządu terytorialnego.
  • Organizowanie konferencji i sympozjów o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
  • Prowadzenie badań naukowych i analiz, działalność opiniotwórcza oraz lobbing na rzecz budowy społeczeństwa i państwa obywatelskiego.
  • Realizacja projektów o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim o tematyce edukacyjnej, badawczej oraz związanej z przeciwdziałaniu bezrobociu.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej