Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ESWIP

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ESWIP
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
55 236 27 16
Telefon
55 236 27 16
Adres rejestrowy
Ulica
Związku Jaszczurczego 17
Kod pocztowy
82-300
Miejscowość
Elbląg
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
Elbląg
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000001316
REGON
17030159200000
NIP
578-10-91-298
Rok powstania
1996
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Ludzie
Liczba członków
17
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Naszą misją jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez działania na rzecz organizacji pozarządowych oraz wspieranie inicjatyw obywatelskich.

Obszary programowe ESWIP:

 1. Wsparcie organizacji
  Organizacje pozarządowe są przejawem aktywności obywateli, działają z własnej woli na rzecz dobra wspólnego. Organizacje stanowią istotny element demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Pełnią rozmaite funkcje w społeczeństwie: uczą pomagają, przeciwdziałają konsekwencjom społecznych nierówności, proponują innowacyjne rozwiązania, działają szczególnie w tych obszarach, którymi niewystarczająco zajmuje się administracja publiczna i nie jest nimi zainteresowany biznes. Organizacje są platformą współpracy ludzi, których łączą wspólne wartości, idee, zainteresowanie.

 2. Współpraca z samorządem
  Realizując swoją misję wspierania organizacji pozarządowych w naszym województwie ESWIP kreuje politykę dobrej współpracy trzeciego sektora z samorządem na szczeblach lokalnym i regionalnym. W tym celu m.in. zainicjował utworzenie wojewódzkiej reprezentacji sektora- Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wspiera tworzenie i działania reprezentacji powiatowych oraz gminnych, powołał do życia nowatorskie Forum Pełnomocników, animuje partnerstwa i lokalne koalicje, współtworzy programy współpracy z samorządem i dokumenty strategiczne, szkoli, doradza itp.

 3. Ekonomia społeczna
  Ekonomia społeczna jest zjawiskiem nowym, czy może - na nowo odkrytym. W ogromnym skrócie można ją określić jako działalność gospodarczą organizacji pozarządowych i innych przedsiębiorstw społecznych, z której to działalności zysk przeznaczany jest na działalność społeczną, a nie do kieszeni właścicieli, jak to jest w klasycznym biznesie. Mało tego, przy tej działalności zatrudniane są osoby z grup społecznych wymagających wsparcia: długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni, upośledzeni itp. To są pracownicy mający sporo ograniczeń (np. niepełnosprawność), dlatego wymagający finansowego wsparcia państwa (na przykład zasiłków w formie rent, dopłacania do ich miejsc pracy itp.).

 4. Animacja społeczna
  Jednym z obszarów programowych ESWIP jest Rozwój aktywności lokalnej, obszary wiejskie. Województwo warmińsko-mazurskie bowiem to w ok. 98 % obszar wsi i małych miasteczek do 25 tys. mieszkańców. Na jego terenie znajduje się ponad kilka tysięcy takich małych społeczności, niemożliwością jest więc bezpośrednia praca z wszystkimi z nich. Dlatego też pomysłem ESWIP jest wypracowanie i przetestowanie w praktyce kilku czy kilkunastu „pomysłów” czy „dróg” rozwoju, dostosowanych do specyfiki danej wsi, miasta, gminy.

 5. Media obywatelskie
  Pasjonaci, społecznicy, lokalni liderzy, animatorzy - wspólnie kreujemy obywatelską rzeczywistość. Podejmujemy się tematów trudnych i niewygodnych, reagujemy na problemy społeczne, wsłuchujemy się w głosy obywateli. Powołując do życia Telewizję Obywatelską, wydając pismo "Pozarządowiec", redagując warmińsko-mazurski serwis organizacji pozarządowych www.wim.ngo.pl podjęliśmy się realizacji społecznej misji mediów. Korzystając z siły przekazu, działając pro publico bono, tworzymy media zaangażowane społecznie.

 6. Współpraca zagraniczna
  Współpracą międzynarodową w Stowarzyszeniu zajmuje się utworzone w 2002 r. Biuro Współpracy Zagranicznej (BWZ). Głównym jego celem jest pomoc organizacjom pozarządowym z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w nawiązaniu współpracy z organizacjami zagranicznymi. Obecnie biuro koncentruje swoją działalność przede wszystkim na współpracy z organizacjami pozarządowymi z Europy Środkowo-Wschodniej, głównie z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, a także współpracuje z organizacjami i instytucjami z Niemiec, Anglii, prowadzi działalność stałą oraz realizuje projekty.

 7. Miejscowości tematyczne
  "Miejscowości tematyczne" to robocza nazwa programu, którego realizację rozpoczęło Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Swoim zasięgiem obejmuje on teren powiatów elbląskiego ziemskiego i braniewskiego, a jego działalność opiera się na kilku podstawowych filarach. Należą do nich: zasoby naturalne i kulturowe, zaangażowanie mieszkańców, współpraca organizacji pozarządowych, samorządów i przedsiębiorców prywatnych.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Darowizny zbierane z pomocą  wplacam.ngo.pl

Buduj z nami
Dom pod Cisem
10,00 zł
super, że budujesz z nami
50,00 zł
super extra, że budujesz z nami
100,00 zł
super extra hiper, że budujesz z nami
Przekaż wybraną kwotę na działania społeczene
Zostań fundatorem ciekawej inicjatywy w Elbągu!
10,00 zł
Jee! To kwota na zakup sadzonki, którą posadzi samotny senior
20,00 zł
Super! Zapewniłeś solidny obiad dla głodnego dziecka
50,00 zł
Wow! Właśnie zafundowałeś farbę na remont pokoju osoby niepełnosprawnej
Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
18.10.2011
„Ekonomia społeczna szansą na aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców”- pod tym tytułem odbyło się spotkanie informacyjne Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Olsztynie. Miasto Bartoszyce jako pierwsze tak szeroko zapoznało się z ofertą nowopowstałego Ośrodka.
Publicystyka
27.03.2013
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych opracowała 12 postulatów dot. „Zwiększenia dostępności środków finansowych dla małych organizacji, tak aby realnie poszerzyć środowisko instytucji zaangażowanych w realizację istotnych celów publicznych”.
Publicystyka
17.03.2014
Dobiegła końca Szkoła Przedsiębiorczości Społecznej, którą w ramach projektu Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej na terenie powiatu braniewskiego realizowało Stowarzyszenie ESWIP. Dwa dni praktycznej wiedzy, wymiana doświadczeń i refleksji na temat działalności podmiotów ekonomii społecznej dała nam wszystkim wiele pozytywnej energii i inspiracji do dalszej działalności.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

m.in. organizacja konferencji, szkoleń, seminariów, wizyt studyjnych; produkcja filmów, spotów reklamowych; wizualizacja; prowadzenie szkoleń; tworzenie dokumentów (strategii, planów działań, standardów); ewaluacja projektów.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
wsparcie lokalowe, techniczne
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Maciej Bielawski, sekretarz zarządu
Beata Peplińska-Strehlau, członek zarządu
Teresa Wojcinowicz, członek zarządu
Teresa Bocheńska, wiceprezes zarządu
Arkadiusz Jachimowicz, prezes zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej