Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Rejonowy

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Rejonowy
Kontakt
Telefon
507 129 580
Adres rejestrowy
Ulica
Emili Plater 25
Kod pocztowy
22-100
Miejscowość
Chełm
Województwo
lubelskie
Powiat
Chełm
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej
REGON
00702376000204
Rok powstania
1992
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
30
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Niesienie pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, chorym, samotnym, rodzinom wielodzietnym pozbawionym środków do życia. Kształtowanie postaw społecznych, sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy.

Prowadzone działania
Organizowanie i prowadzenie klubu seniora. Udzielanie różnorodnej pomocy rzeczowej i finansowej. Świadczenie pomocy postpenitencjarnej. Współpraca z organizacjami charytatywnymi.

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej