Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
41 344 43 24
Telefon
41 368 22 56
Telefon
41 344 43 24
Adres rejestrowy
Ulica
Kościuszki 25 lok. 3 i 6
Kod pocztowy
25-316
Miejscowość
Kielce
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
Kielce
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000039011
REGON
29053852000000
NIP
657-10-21-228
Rok powstania
1990
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
26
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Szeroko pojęta pomoc ludziom w trudnej sytuacji życiowej:
-pomoc rzeczowa i finansowa
-pomoc i poradnictwo w uzyskiwaniu świadczeń socjalnych w instytucjach
-wspieranie materialne młodzieży uczącej się, pomoc w zatrudnieniu osób młodych, troska o ich rozwój intelektualny i duchowy
-opieka, pielęgnacja i rehabilitacja środowiskowa osób chorych w podeszłym wieku, niepełnosprawnych.

Prowadzone działania:
-Osoby chore, w podeszłym wieku, niepełnosprawne - pomoc pielęgniarska i opiekuńcza w domu chorego i niesamodzielnego; , wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i pielęgniarskiego.
Umowy z: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach ,
Gromadzenie funduszy na leczenie i operacje.
Z tych form pomocy korzysta ok. 1 200 osób.
-Rodziny o osoby samotne w trudnej sytuacji materialnej - w tym pomoc rzeczowa i finansowa, pozyskiwanie i wydawanie żywności, partner w realizacja programu "Dostarczanie żywności dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej " - dla ok. 5000 osób, "
-Dzieci i młodzież - wyposażanie w materiały szkole przed rozpoczęciem roku szkolnego, pomoc finansowa na dojazdy do szkół; pozyskiwanie i wydawanie zabawek - ogółem dla ok. 150 podopiecznych.
-Niepełnosprawni - likwidacja barier architektonicznych do obiektów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych, likwidacja barier technicznych w mieszkaniach ok. 40 obiektów, 20 mieszkań. W latach 2000/2005 i 2007r umowa z NFZ- rehabilitacja w warunkach domowych, od 2011r. realizacja zadania publicznego pn. "Ograniczanie skutków niepełnosprawności poprzez zakup i wpożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego" - prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego,Ortopedycznego i Pielęgnacyjnego w Kielcach przy ul.Turystycznej 1 /korzysta ok. 1200 osób w roku/.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
współpraca z administracją
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej