Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Polski Czerwony Krzyż - Pomorski Oddział Okręgowy

Polski Czerwony Krzyż - Pomorski Oddział Okręgowy
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
58 323 41 26
Telefon
58 301 14 85
Strona na Facebooku
Adres rejestrowy
Ulica
Kurkowa 8
Kod pocztowy
80-803
Miejscowość
Gdańsk
Województwo
Pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
REGON
00702373100502
NIP
957-07-37-529
Rok powstania
1919
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
6481
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

"Celem Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie cierpieniom i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, zwłaszcza z powodu narodowości, przynależności do grupy etnicznej, pochodzenia społecznego, rasy, płci, religii lub poglądów politycznych" - paragraf 8 statutu PCK.

Polski Czerwony Krzyż Pomorski Oddział Okręgowy prowadzi działalność w zakresie:
-promocji honorowego krwiodawstwa,
-organizowania pomocy socjalnej dla najuboższych mieszkańców województwa pomorskiego,
-opieki nad chorym w domu oraz specjalistycznych usług opiekuńczych,
-działalności Grup Ratownictwa (w tym specjalistycznych)
-niesienia pomocy osobom poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych i katastrof,
-zabezpieczania imprez masowych,
-szkoleń i pokazów z zakresu pierwszej pomocy,
-promocja zdrowia w środowisku dziecięco-młodzieżowym i dorosłych,
-szkoleń sióstr PCK,
-Centrum Interwencji Kryzysowej - pomoc ofiarom przemocy w rodzinie,
-Dom Interwencji Kryzysowej - pomoc ofiarom przemocy w rodzinie,
-organizowania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci ubogich,
-upowszechnianie zasad Międzynarodowego Prawa Humaniarnego.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą lub jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

M. in. usługi opiekuńcze, zabezpieczenia imprez masowych, szkolenia pierwszej pomocy i sióstr PCK.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo.

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama

Jednostka prowadząca

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji