Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Polski Czerwony Krzyż - Pomorski Oddział Okręgowy

Polski Czerwony Krzyż - Pomorski Oddział Okręgowy
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
58 323 41 26
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Kurkowa 8
Kod pocztowy
80-803
Miejscowość
Gdańsk
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Nie
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej
REGON
00702373100502
NIP
957-07-37-529
Rok powstania
1919
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
4100
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Polski Czerwony Krzyż - Pomorski Oddział Okręgowy

58 323 41 26

www.pck.pomorze.pl

"Celem Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie cierpieniom i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, zwłaszcza z powodu narodowości, przynależności do grupy etnicznej, pochodzenia społecznego, rasy, płci, religii lub poglądów politycznych" - paragraf 8 statutu PCK.

Polski Czerwony Krzyż Pomorski Oddział Okręgowy prowadzi działalność w zakresie:

  • upowszechniania zasad Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.

  • szkoleń i pokazów z zakresu pierwszej pomocy

  • działalności Grup Ratownictwa (w tym specjalistycznych)

  • niesienia pomocy osobom poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych i katastrof

  • zabezpieczania imprez masowych

  • szkoleń Sióstr PCK (tytuł zawodowy opiekuna osób starszych i zależnych)

  • opieki nad chorym w domu oraz specjalistycznych usług opiekuńczych

  • promocja zdrowia

  • promocja honorowego krwiodawstwa

Szczegóły na www.pck.pomorze.pl

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
98 1160 2202 0000 0000 6190 6477
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej