{!-- --} Polski Czerwony Krzyż - Pomorski Oddział Okręgowy - Profil - ngo.pl
Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Polski Czerwony Krzyż - Pomorski Oddział Okręgowy

Polski Czerwony Krzyż - Pomorski Oddział Okręgowy
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
58 323 41 26
Telefon
58 301 14 85
Adres rejestrowy
Ulica
Kurkowa 8
Kod pocztowy
80-803
Miejscowość
Gdańsk
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej
REGON
00702373100502
NIP
957-07-37-529
Rok powstania
1919
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
6481
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

"Celem Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie cierpieniom i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, zwłaszcza z powodu narodowości, przynależności do grupy etnicznej, pochodzenia społecznego, rasy, płci, religii lub poglądów politycznych" - paragraf 8 statutu PCK.

Polski Czerwony Krzyż Pomorski Oddział Okręgowy prowadzi działalność w zakresie:
-promocji honorowego krwiodawstwa,
-organizowania pomocy socjalnej dla najuboższych mieszkańców województwa pomorskiego,
-opieki nad chorym w domu oraz specjalistycznych usług opiekuńczych,
-działalności Grup Ratownictwa (w tym specjalistycznych)
-niesienia pomocy osobom poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych i katastrof,
-zabezpieczania imprez masowych,
-szkoleń i pokazów z zakresu pierwszej pomocy,
-promocja zdrowia w środowisku dziecięco-młodzieżowym i dorosłych,
-szkoleń sióstr PCK,
-Centrum Interwencji Kryzysowej - pomoc ofiarom przemocy w rodzinie,
-Dom Interwencji Kryzysowej - pomoc ofiarom przemocy w rodzinie,
-organizowania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci ubogich,
-upowszechnianie zasad Międzynarodowego Prawa Humaniarnego.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej