Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Webinar o zarządzaniu finansami w NGO [16.10.23] Poznaj kluczowe obszary. Sprawdź program >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Polski Czerwony Krzyż - Pomorski Oddział Okręgowy

Polski Czerwony Krzyż - Pomorski Oddział Okręgowy
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
58 323 41 26
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Kurkowa 8
Kod pocztowy
80-803
Miejscowość
Gdańsk
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
schody
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej
REGON
00702373100502
Rok powstania
1919
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
4100
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Na Pomoc Ukrainie

Na Pomoc Ukrainie

Autor/źródło: Pomorski Oddział Okręgowy PCK

Kursy z Pierwszej Pomocy

Kursy z Pierwszej Pomocy

Ustawa Prawo o stowarzyszeniach w art. 2 pkt 3. mówi, że "Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków.", a Polski Czerwony Krzyż (PCK) jest tego najlepszym dowodem 💪 Nie byłoby Czerwonego Krzyża na Świecie gdyby nie ta niesamowita siła blisko 14 milionów wolontariuszy w 192 krajach 🥰 Nas, wolontariuszy Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest więcej, niż ludność Czech i Litwy łącznie! 😮🥳 Dziękujemy za zaangażowanie, serce, otwartość i współczucie bez granic. Dziękujemy za to, że jesteście wszędzie, dla wszystkich... że jesteście wolontariuszami nie do zatrzymania 💪💪🏾💪🏿 #niedopowstrzymania #unstoppable #RedCross

Ustawa Prawo o stowarzyszeniach w art. 2 pkt 3. mówi, że "Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków.", a Polski Czerwony Krzyż (PCK) jest tego najlepszym dowodem 💪 Nie byłoby Czerwonego Krzyża na Świecie gdyby nie ta niesamowita siła blisko 14 milionów wolontariuszy w 192 krajach 🥰 Nas, wolontariuszy Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest więcej, niż ludność Czech i Litwy łącznie! 😮🥳 Dziękujemy za zaangażowanie, serce, otwartość i współczucie bez granic. Dziękujemy za to, że jesteście wszędzie, dla wszystkich... że jesteście wolontariuszami nie do zatrzymania 💪💪🏾💪🏿 #niedopowstrzymania #unstoppable #RedCross

Miniatura
Miniatura
Miniatura Na Pomoc Ukrainie
Miniatura Kursy z Pierwszej Pomocy
Miniatura Ustawa Prawo o stowarzyszeniach w art. 2 pkt 3. mówi, że "Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków.", a Polski Czerwony Krzyż (PCK) jest tego najlepszym dowodem 💪 Nie byłoby Czerwonego Krzyża na Świecie gdyby nie ta niesamowita siła blisko 14 milionów wolontariuszy w 192 krajach 🥰 Nas, wolontariuszy Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest więcej, niż ludność Czech i Litwy łącznie! 😮🥳 Dziękujemy za zaangażowanie, serce, otwartość i współczucie bez granic. Dziękujemy za to, że jesteście wszędzie, dla wszystkich... że jesteście wolontariuszami nie do zatrzymania 💪💪🏾💪🏿 #niedopowstrzymania #unstoppable #RedCross

Wesprzyj Polski Czerwony Krzyż - Pomorski Oddział Okręgowy

przekaż darowiznę

"Celem Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie cierpieniom i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, zwłaszcza z powodu narodowości, przynależności do grupy etnicznej, pochodzenia społecznego, rasy, płci, religii lub poglądów politycznych" - paragraf 8 statutu PCK.

Polski Czerwony Krzyż Pomorski Oddział Okręgowy prowadzi działalność w zakresie:

 • upowszechniania zasad Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.
 • szkoleń i pokazów z zakresu pierwszej pomocy
 • działalności Grup Ratownictwa (w tym specjalistycznych)
 • niesienia pomocy osobom poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych i katastrof
 • zabezpieczania imprez masowych
 • szkoleń Sióstr PCK (tytuł zawodowy opiekuna osób starszych i zależnych)
 • opieki nad chorym w domu oraz specjalistycznych usług opiekuńczych
 • promocja zdrowia
 • promocja honorowego krwiodawstwa
 • Szczegóły na www.pck.pomorze.pl
 • Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
13.01.2014
Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża zakończył realizację projektu usług sąsiedzkich "... Bądź dobrym sąsiadem". Celem projektu było zapewnienie osobom samotnym, w podeszłym wieku wsparcia i pomocy w podstawowych czynnościach dnia codziennego ułatwiających pozostanie w dotychczasowym miejscu zamieszkania.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animacja społeczno-kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
krwiodawstwo
usługi medyczne
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
miasto, ruchy miejskie
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
pomoc humanitarna, rozwojowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Zarząd

Patryk Bianga, Prezes Zarządu Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK
Patryk Babiński, Wiceprezes Zarządu Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
98116022020000000061906477
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej