Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 668 47 19
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek w godz. 8:30 - 16:30
Ulica
Wiosny Ludów 77
Kod pocztowy
02-495
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Ursus
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
kilka schodów z poziomu ulicy
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000037573
REGON
00110494800000
NIP
5540313024
Rok powstania
1981
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
60000
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja i cele działalności:

  1. opieka i pomoc ludziom chorym na cukrzycę, reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, terenowych i samorządowych, organów administracji, miejsc pracy, szkół, uczelni i innych instytucji;
  2. dbanie o jakość leczenia cukrzycy poprzez właściwe wykreowanie systemu lecznictwa diabetologicznego, w którym opieka lekarska będzie spełniała najwyższe standardy światowe, a koszty utrzymania chorego nie będą prowadziły do jego degradacji materialnej;
  3. edukacja diabetyków w zakresie dbania o chorobę, stosowania odpowiednich terapii, leczenia, zapobiegania powikłaniom, diety i innych niezbędnych elementów życia z cukrzycą;
  4. poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji diabetyków w państwie i społeczeństwie;
  5. integracja środowiska chorych poprzez właściwe kształtowanie wzajemnych relacji pomiędzy członkami Stowarzyszenia, opartych na zasadzie równości praw i obowiązków, wzajemnej pomocy, życzliwości oraz szacunku i koleżeństwie;
  6. pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów zdrowotnych i bytowych dzieci i młodzieży, inwalidów oraz osób w podeszłym wieku - chorych na cukrzycę lub dodatkowo uzależnionych.

About

Mission, aims and goals of the Polish Diabetes Association include first and foremost:

  • diabetes education in its broad sense (lectures, seminars, meetings, conferences, books, magazines, leaflets, individual counselling, web page, Facebook);
  • helping diabetics in all possible ways (but usually not financially): whenever possible, providing free diabetes equipment, helping with finding right doctors or clinics, fighting against discrimination or social exclusion of diabetics;
  • monitoring the level of diabetes care in the country, trying to improve the standards and access to modern medications and treatment;
  • integrating diabetics regionally, as well as nationally, so that they may create peer groups, give and receive psychological help from one another, and support one another.
Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia może być: 1) działalność agencji reklamowych, 2) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 3) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 5) wydawanie książek, z wyjątkiem książek dotyczących cukrzycy i diabetyków, 6) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, z wyjątkiem czasopism dotyczących cukrzycy i diabetyków, 7) pozostała działalność wydawnicza, z wyjątkiem publikacji dotyczących cukrzycy i diabetyków, 8) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyjątkiem kursów, warsztatów i szkoleń dotyczących cukrzycy i diabetyków, 9) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 10) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Działania odpłatne pożytku publicznego: a) organizowanie zajęć i turnusów rehabilitacyjno-szkoleniowych; b) organizowanie spotkań dyskusyjnych, seminariów, sympozjów, konferencji i sesji popularnonaukowych; c) organizowanie zajęć i wycieczek integracyjnych; d) organizowanie imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i integracyjnych; e) wydawanie książek dotyczących cukrzycy i diabetyków; f) wydawanie czasopism dotyczących cukrzycy i diabetyków; g) organizowanie kursów, warsztatów i szkoleń dotyczących cukrzycy dla diabetyków i wolontariuszy; h) organizowanie kursów, warsztatów i szkoleń dotyczących cukrzycy dla pedagogów szkolnych, pielęgniarek, pracowników pomocy społecznej i innych grup zawodowych.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna

Zarząd

Anna Śliwińska, prezes
Janusz Przytocki, wiceprezes
Barbara Tometczak, sekretarz
Jan Zrajko, skarbnik
Ewa Dygaszewicz, członek zarządu
Teresa Jaskóła, członek zarządu
Monika Kaczmarek, członek zarządu
Reklama

Oddziały, koła, placówki

Ponad 350 oddziałów i kół na terenie całego kraju.

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
46 1750 0012 0000 0000 3229 8044
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej