Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
33 812 36 94
Adres rejestrowy
Ulica
Nad Wilkówką 24
Kod pocztowy
43-365
Miejscowość
Wilkowice
Województwo
śląskie
Powiat
bielski
Gmina
Wilkowice
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudnienia - schody.
Adres kontaktowy
Ulica
Parkowa 10
Kod pocztowy
43-365
Miejscowość
Wilkowice
Województwo
śląskie
Powiat
bielski
Gmina
Wilkowice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000120069
REGON
07101113200000
NIP
9371624053
Rok powstania
1988
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami Klubu Gaja są:

a) zachowanie i wzbogacenie środowiska naturalnego;
b) działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
c) ochrona praw i dobrostanu zwierząt;
d) promocja inicjatyw związanych z ochroną środowiska, ochroną zwierząt i działalnością proekologiczną;
e) rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych;
f) działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju;
g) działalność w zakresie praw człowieka i obywatela, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
h) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
i) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży wywodzącej się ze środowisk lub rodzin patologicznych i wykluczonych;
j) upowszechnianie i ochrona praw oraz interesów konsumentów;
k) promocja i organizacja wolontariatu.

Klub Gaja realizuje swoje cele poprzez:

a) prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej i reklamowej;
b) organizowanie akcji upowszechniających postawy proekologiczne;
c) interwencje i akcje bezpośrednie w sytuacji najwyższego zagrożenia dla środowiska naturalnego w granicach określonych przepisami prawa;
d) prowadzenie doradztwa w dziedzinie ochrony środowiska i ochrony zwierząt;
e) prace badawcze i naukowe w dziedzinie ochrony środowiska i ochrony zwierząt;
f) udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych w sprawach związanych z ochroną środowiska, ochroną zwierząt oraz ochroną praw i interesów konsumentów;
g) działalność szkoleniową, organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, konferencji;
h) prowadzenie i wspieranie schronisk dla zwierząt;
i) prowadzenie i wspieranie ośrodków edukacji ekologicznej;
j) działalność wydawniczą;
k) organizowanie imprez i wydarzeń artystycznych i innych;
l) promocję organizacji, przedsiębiorców i instytucji wspierających ochronę środowiska i ochronę zwierząt;
m) wspieranie organizacji, instytucji i przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska i ochrony zwierząt;
n) współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i przedsiębiorcami w kraju i za granicą;
o) inne działania proekologiczne;
p) pozyskiwanie funduszy na cele statutowe;
q) redystrybucję pozyskanych funduszy innym organizacjom prowadzącym taką samą lub podobną działalność statutową.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
05.08.2021
Wielki Dzień Pszczół, który obchodzimy 8 sierpnia, przypomina nam o niezastąpionej roli, jaką pełnią owady zapylające w przyrodzie i naszym codziennym życiu oraz o konieczności ich ochrony.
Publicystyka
11.06.2021
Pierwsze wydarzenie w ramach projektu Klubu Gaja „Święto Drzewa – ogrody dla klimatu” odbędzie się 15 czerwca (wtorek) w ogrodzie zabytkowej Wilii Sixta Galerii Bielskiej BWA. Młodzież z bielskich szkół realizować będzie wypracowane wspólnie projekty cienistego zakątka i oazy dla ptaków.
Publicystyka
01.06.2021
Na ścianie budynku Studio BWA Wrocław, w kultowym podwórku przy ul. Ruskiej 46, powstanie mural ekologiczny Drzewo Życia. Symboliczne drzewo wyrośnie w Dzielnicy Czterech Wyznań, zwanej dzielnicą Wzajemnego Szacunku, w niezwykłym miejscu wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa konsumentów
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
wsparcie specjalistyczne
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Jacek Bożek, prezes
Ewa Konczal, członek Zarządu
Paweł Grzybowski, członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej