Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
33 812 36 94
Adres rejestrowy
Ulica
Nad Wilkówką 24
Kod pocztowy
43-365
Miejscowość
Wilkowice
Województwo
śląskie
Powiat
bielski
Gmina
Wilkowice
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudnienia - schody.
Adres kontaktowy
Ulica
Parkowa 10
Kod pocztowy
43-365
Miejscowość
Wilkowice
Województwo
śląskie
Powiat
bielski
Gmina
Wilkowice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000120069
REGON
07101113200000
NIP
9371624053
Rok powstania
1988
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami Klubu Gaja są:

a) zachowanie i wzbogacenie środowiska naturalnego;
b) działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
c) ochrona praw i dobrostanu zwierząt;
d) promocja inicjatyw związanych z ochroną środowiska, ochroną zwierząt i działalnością proekologiczną;
e) rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych;
f) działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju;
g) działalność w zakresie praw człowieka i obywatela, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
h) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
i) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży wywodzącej się ze środowisk lub rodzin patologicznych i wykluczonych;
j) upowszechnianie i ochrona praw oraz interesów konsumentów;
k) promocja i organizacja wolontariatu.

Klub Gaja realizuje swoje cele poprzez:

a) prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej i reklamowej;
b) organizowanie akcji upowszechniających postawy proekologiczne;
c) interwencje i akcje bezpośrednie w sytuacji najwyższego zagrożenia dla środowiska naturalnego w granicach określonych przepisami prawa;
d) prowadzenie doradztwa w dziedzinie ochrony środowiska i ochrony zwierząt;
e) prace badawcze i naukowe w dziedzinie ochrony środowiska i ochrony zwierząt;
f) udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych w sprawach związanych z ochroną środowiska, ochroną zwierząt oraz ochroną praw i interesów konsumentów;
g) działalność szkoleniową, organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, konferencji;
h) prowadzenie i wspieranie schronisk dla zwierząt;
i) prowadzenie i wspieranie ośrodków edukacji ekologicznej;
j) działalność wydawniczą;
k) organizowanie imprez i wydarzeń artystycznych i innych;
l) promocję organizacji, przedsiębiorców i instytucji wspierających ochronę środowiska i ochronę zwierząt;
m) wspieranie organizacji, instytucji i przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska i ochrony zwierząt;
n) współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i przedsiębiorcami w kraju i za granicą;
o) inne działania proekologiczne;
p) pozyskiwanie funduszy na cele statutowe;
q) redystrybucję pozyskanych funduszy innym organizacjom prowadzącym taką samą lub podobną działalność statutową.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
12.09.2022
W tym roku będziemy świętować 20-lecie Święta Drzewa – programu, który Klub Gaja rozpoczął w 2003 r., by angażować społeczeństwo do sadzenia i ochrony drzew oraz podejmowania różnorodnych działań dla środowiska i klimatu. Coroczne obchody Święta Drzewa – 10 października, na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń ekologicznych w całym kraju.
Publicystyka
17.08.2022
Klub Gaja zakończył projekt „Święto Drzewa – ogrody dla klimatu” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Publicystyka
01.07.2022
Tegoroczną edycję konkursu Drzewo Roku Klubu Gaja wygrał Dąb Fabrykant w Łodzi, zdobywając 5559 głosów internautów! To jedno z najbardziej oryginalnych drzew w Polsce i wizytówka miasta. Jeden z jego konarów ma esowaty kształt i długość ponad 20 metrów, co robi niesamowite wrażenie na przechodniach. Wiosną każdego roku przyciąga do siebie tłumy ludzi chcących oglądać jego majestat zatopiony w morzu błękitnych kwiatów śnieżników i cebulic.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa konsumentów
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
wsparcie specjalistyczne
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Jacek Bożek, prezes
Ewa Konczal, członek Zarządu
Paweł Grzybowski, członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej