Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
33 812 36 94
Adres rejestrowy
Ulica
Nad Wilkówką 24
Kod pocztowy
43-365
Miejscowość
Wilkowice
Województwo
śląskie
Powiat
bielski
Gmina
Wilkowice
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudnienia - schody.
Adres kontaktowy
Ulica
Parkowa 10
Kod pocztowy
43-365
Miejscowość
Wilkowice
Województwo
śląskie
Powiat
bielski
Gmina
Wilkowice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000120069
REGON
07101113200000
NIP
9371624053
Rok powstania
1988
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami Klubu Gaja są:

a) zachowanie i wzbogacenie środowiska naturalnego;
b) działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
c) ochrona praw i dobrostanu zwierząt;
d) promocja inicjatyw związanych z ochroną środowiska, ochroną zwierząt i działalnością proekologiczną;
e) rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych;
f) działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju;
g) działalność w zakresie praw człowieka i obywatela, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
h) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
i) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży wywodzącej się ze środowisk lub rodzin patologicznych i wykluczonych;
j) upowszechnianie i ochrona praw oraz interesów konsumentów;
k) promocja i organizacja wolontariatu.

Klub Gaja realizuje swoje cele poprzez:

a) prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej i reklamowej;
b) organizowanie akcji upowszechniających postawy proekologiczne;
c) interwencje i akcje bezpośrednie w sytuacji najwyższego zagrożenia dla środowiska naturalnego w granicach określonych przepisami prawa;
d) prowadzenie doradztwa w dziedzinie ochrony środowiska i ochrony zwierząt;
e) prace badawcze i naukowe w dziedzinie ochrony środowiska i ochrony zwierząt;
f) udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych w sprawach związanych z ochroną środowiska, ochroną zwierząt oraz ochroną praw i interesów konsumentów;
g) działalność szkoleniową, organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, konferencji;
h) prowadzenie i wspieranie schronisk dla zwierząt;
i) prowadzenie i wspieranie ośrodków edukacji ekologicznej;
j) działalność wydawniczą;
k) organizowanie imprez i wydarzeń artystycznych i innych;
l) promocję organizacji, przedsiębiorców i instytucji wspierających ochronę środowiska i ochronę zwierząt;
m) wspieranie organizacji, instytucji i przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska i ochrony zwierząt;
n) współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i przedsiębiorcami w kraju i za granicą;
o) inne działania proekologiczne;
p) pozyskiwanie funduszy na cele statutowe;
q) redystrybucję pozyskanych funduszy innym organizacjom prowadzącym taką samą lub podobną działalność statutową.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
20.03.2024
Buk „Serce Ogrodu” z Arboretum w Wojsławicach, zwycięzca polskiej edycji konkursu Drzewo Roku organizowanego przez Klub Gaja, został Europejskim Drzewem Roku 2024.
Publicystyka
18.12.2020
Powoli to, co wydawało się niemożliwe, spełnia się na naszych oczach. Karpia zaczęto traktować jak inne zwierzęta. Wielkie sieci handlowe nie będą już sprzedawać żywego karpia, a sąd uznał, że sprzedawcy znęcali się nad żywym stworzeniem trzymając go bez wody. Nie oznacza to jednak, że wszystko jest w porządku. Karpie nadal będą sprzedawane, a producenci będą nam wmawiać, że tylko żywe są świeże. Dlatego Klub Gaja, jak co roku, apeluje do konsumentów, by nie kupowali żywych karpi i reagowali na ich cierpienia. Dziękuje także za wytrwałość wszystkim zaangażowanym w ich obronę!
Publicystyka
05.12.2023
Od lat w podejściu społecznym i politycznym do sprawy sprzedaży żywego karpia, jak w soczewce odbija się zmiana mentalna, która wydarzyła się w Polsce. Jest ona efektem wielkiej pracy edukacyjnej i wyczulenia społecznego na sytuację zwierząt.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa konsumentów
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
wsparcie specjalistyczne
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Jacek Bożek, prezes
Ewa Konczal, członek Zarządu
Paweł Grzybowski, członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej