Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
501 285 417
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
poniedziałek-piątek w godz. 9.00 - 17.00
Ulica
Jasna 17
Kod pocztowy
43-360
Miejscowość
Bystra
Województwo
śląskie
Powiat
bielski
Gmina
Wilkowice
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Nie
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Budynek stary, z wąskimi klatkami schodowymi, wysokie schody, brak podjazdów.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000120960
REGON
07002824800000
NIP
5471517679
Rok powstania
1990
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
100
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

1,5% dla dzikiej przyrody

przekaż 1,5% podatku Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, nr KRS 0000120960

Misja:

Od ponad 30 lat konsekwentnie realizujemy misję, która polega na ochronie dzikiej przyrody. Jesteśmy przekonani, że dbanie o wysoką jakość środowiska naturalnego i kulturowego to działanie na rzecz wszystkich istot, zarówno przyrody jak i ludzi.

Działamy lokalnie (dla konkretnego miejsca) i globalnie (wprowadzamy zmiany systemowe). Stoimy na straży unikatowych walorów przyrodniczych Polski, pilnujemy przestrzegania prawa oraz dbamy o bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i całych ekosystemów. Chcemy żyć w państwie, gdzie dzika przyroda jest powodem do dumy, a jej ochrona – sprawą oczywistą. 

O naszej pracy świadczą uratowane miejsca (Puszcza Białowieska, Dolina Rospudy), lepiej chronione gatunki (wilki i rysie), doskonalsze przepisy (zmiana prawa łowieckiego w 2018 r.), a także bardziej świadome i wrażliwe społeczeństwo (wydajemy Miesięcznik Dzikie Życie oraz prowadzimy warsztaty Strażników Lasu i Strażników Klimatu).

Jak pisał jeden z założycieli naszego stowarzyszenia – Janusz Korbel – Pracownia, to przede wszystkim praca, a nie trzymanie się bardziej czy mniej ekologicznych poglądów, dyskusje i spory. To praca w ramach swoich kompetencji i umiejętności. Praca dla siebie, a więc praca dla Matki Ziemi.

Więcej o nas

Zaczęliśmy pracę dla przyrody w połowie lat 80. XX w. pod nazwą Pracownia Architektury Żywej, a od 1989 r. działamy już jako Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Pracując w duchu filozofii ekologii głębokiej zaczynaliśmy od działań ochronnych w Dolinie Wapienicy w Beskidzie Śląskim, gdzie mieściła się pierwsza siedziba naszej organizacji. Od lat 90. stawaliśmy i stajemy do dzisiaj w obronie Puszczy Białowieskiej, dążąc do objęcia jej w całości granicami parku narodowego. Skutecznie walczyliśmy w obronie Doliny Rospudy i o zakaz polowań na duże drapieżniki w Polsce i w Słowacji. W kolejnych latach odnosiliśmy sukcesy w chronieniu klimatu, nie dopuszczając do powstania węglowych elektrowni – Północ i Ostrołęka C. Współtworzyliśmy mapę korytarzy migracyjnych w Polsce i na jej podstawie pracujemy nad powstawaniem efektywnych przejść dla zwierząt, co zwiększa bezpieczeństwo zarówno dzikich gatunków, jak i użytkowników dróg.

Jak wykorzystamy 1,5%

Twój 1,5% może pomóc nam w byciu jeszcze bardziej niezależnymi i bezkompromisowymi w stawaniu w obronie dzikiej przyrody. Często liczy się szybkość reakcji i natychmiastowe działanie interwencyjne. Taką możliwość daje nam Twoje zaufanie i przekazanie 1,5% na nasze działania. Naszymi priorytetami w 2023 roku będą trzy tematy: ochrona dzikich zwierząt, lasów oraz klimatu.

Lasy

Po nielegalnej dewastacji Puszczy Białowieskiej harwesterami, Lasy Państwowe udowodniły, że nie są zainteresowane ochroną naszej ojczystej przyrody. Warkot pił wciąż słychać w Puszczy Karpackiej, czy świętokrzyskiej Puszczy Jodłowej. Doniesienia o wycinkach przyrodniczo cennych lasów płyną z całej Polski. Jako społeczeństwo jesteśmy bezsilni – ustawa napisana przez leśników i dla leśników nie tylko pozbawia nas prawa głosu i dostępu do wymiaru sprawiedliwości, ale także dopuszcza prowadzenie gospodarki leśnej np. podczas okresu lęgowego ptaków. Najwyższa pora na lasy dla ludzi i przyrody!

Chcemy także, by lasy nie były spalane w elektrowniach i elektrociepłowniach. Szkodzi to zarówno bioróżnorodności, jak i klimatowi. Dlatego będziemy walczyli o lepszą ochronę lasów na poziomie lokalnym, ale także – systemowym. Dążymy do zmiany prawa, tak aby pozwoliło nam lepiej dbać o przyrodę lasów. Prowadzimy działania rzecznicze zarówno w polskim parlamencie, jak i parlamencie Unii Europejskiej. Współpracujemy z naukowcami i organizacjami z całego świata w ramach międzynarodowych koalicji.

Dzikie zwierzęta

Dzikie zwierzęta narażone są na ogromną presję ze strony ludzi. Z Twoją pomocą działamy na rzecz monitorowania ich obecności oraz ochrony siedlisk w polskich górach; zachowania ich korytarzy migracyjnych przy projektowaniu i budowie dróg (poprzez wyznaczanie miejsc budowy przejść dla zwierząt przy drogach), zmiany prawa łowieckiego, karania niezgodnych z prawem praktyk myśliwych.

Klimat

W 2023 r. koncentrujmy nasze wysiłki na powstrzymaniu zagrożenia jakim jest uzależnienie Polski od importu, drogiego i destabilizującego klimat gazu kopalnego (gazu ziemnego oraz LNG). Polska zrywając z węglowym  uzależnieniem nie może wpaść w gazową pułapkę. Będziemy działać prawnie powstrzymując szkodliwe inwestycje, edukować o zagrożeniach związanych z gazem i budować szeroką koalicję na rzecz zielonej transformacją opartej na efektywności energetycznej i rozproszonych źródłach odnawialnych.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
15.02.2022
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zaprasza do wzięcia udziału w badaniu społecznym na temat źródeł energii i ochrony klimatu. Badanie przeprowadzi niezależna agencja badawcza. Badanie będzie miało formę rozmowy telefonicznej przeprowadzonej przez badaczkę społeczną.
Publicystyka
11.05.2021
Lasy w Polsce nie były jeszcze tak zagrożone jak teraz! Grupa posłów PiS stworzyła projekt nowelizacji ustawy o lasach, który oznacza prywatyzację lasów w Polsce! W efekcie zmiany prawa nawet najcenniejsze tereny leśne zostaną przekazane pod inwestycje! To bardzo pilna sprawa, ponieważ projekt trafił już do Sejmu. Zatrzymać tę nowelizację może Premier RP, Mateusz Morawiecki i Marszałkini Sejmu, Elżbieta Witek. Wyślij do nich apel o natychmiastowe wycofanie projektu. Mamy tylko kilka dni! Wyślesz list do decydentów?
Publicystyka
07.05.2015
Ukazał się majowy numer miesięcznika "Dzikie Życie". W środku można przeczytać o polowaniach, prawie łowieckim i udziale dzieci w polowaniach - aż 5 tekstów i wywiadów; ponadto o dewastacji Doliny Prądnika; offsetowaniu strat w bioróżnorodności; nanocząsteczkach.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań

Zarząd

Radosław Ślusarczyk, prezes
Grzegorz Bożek, skarbnik
Rafał Kurek, sekretarz
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
15813300030001042920000001
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej